LANDSBYGDEN ÄR VÅR FRAMTID

Birgitta Gunnarsson (C): "Centerns liberalism är social, decentraliserad och grön"

Det känns som om valarbetet till riksdagen startar tidigare för varje mandatperiod, i alla fall de (tre) jag har deltagit i. Just nu arbetar andra partier och framför allt medier med att föra in oss i ett fack.

Man vill sätta en tydlig stämpel på centerpartiet för att man tror att vi ska bli oroliga och tappa väljare när vi inte har för avsikt att ha ett regeringssamarbete med alla partier.

Vi kan absolut tycka och rösta lika som alla partier i någon enskild fråga, men inte ingå i samma regering som Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.

Vi fick en ny mätning häromdagen som säger att 80 procent av våra väljare tycker att vi agerar rätt.

Ni som vill ha ett fack, då finns vi i mitten. Och på vår stämpel står det Liberal, och för min del helst socialliberal. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och bygger på rättvisa och hållbarhet.

När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Detta stycke är taget ur Idéprogrammet och det gäller ännu.

På tal om fack var vi länge kvar i Bondeförbundet – Böndernas parti. Ett arbetarparti enligt mig fast annorlunda, med bönder. Vi tycker fortfarande att landsbygden är själen i vårt parti. Vi vill forma framtidens landsbygd med allt gott som där finns. Lantbrukarna som förser oss med föda är viktigt för Sveriges framtid. Vi kan se hur lantbrukarna testar och försöker att hitta nya och fler grödor att odla här uppe i Norden.

Vi vill öka självförsörjningsgraden och dessutom vara noggranna med att leverera närodlat och ekologiskt, men att inte köpa ekologiskt utomlands. Då har de svenska konventionella bönderna så mycket mer att erbjuda innan vi kör maten lång väg.

Vi arbetar med miljön över hela Sverige men det är på landsbygden det finns stora möjligheter med vindkraft, vattenkraft och mycket solkraft. Vi har otroligt stort företagande på landsbygden, gamla gårdar som funnits i århundraden eller ett nystartat B&B.

Landsbygden är en stor del av vår framtid och det gäller att förvalta den väl.

Birgitta Gunnarsson
Kommunalråd och 1:a namn till regionen