Rättigheter och skyldigheter

Birgitta Gunnarsson (C): "200 000 otrygga svenska barn har rätt att känna trygghet"

När vi talar om hur vuxna ser på barns situation och barns rätt talar vi om barnperspektivet. När vi läser FN:s barnkonvention är den bärande principen att tala om barnets bästa.

Första januari blev barnkonventionen svensk lag. Den ska stärka barns mänskliga rättigheter i praktiken. Det finns fyra huvudprinciper i barnkonventionen och i en av punkterna står det – de som bestämmer ska i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.

Norrköpings tingsrätt meddelade förra hösten att den biologiska mamman till Lilla hjärtat, Esmeralda 3 år, blev dömd för grovt vållande till annans död mm. Esmeralda hade inte ens fått sitt namn när hon blev placerad hos en ny familj. En familj som fick se hennes första leende, skratta högt, börja gå och prata.

När en sådan hemsk händelse händer, som inte får hända, undrar man, vem tänkte man på när man tog beslutet att ett barn ska komma tillbaka till 100 procent till biologiska föräldrar som man inte känner. Vem tänkte man på när ens trygghet slits upp, vem tänkte man på när ens syskon och föräldrar plötsligt inte är det längre.

Vilka skyldigheter och rättigheter har man som förälder? Alla vet och kan sina rättigheter att få barnbidrag, att få en förskoleplats inom tre månader. Men hur är det med våra skyldigheter? Att ta hand om våra barn, lära dem saker, ge dem ett tryggt hem och att så småningom faktiskt se till att de kommer till skolan. Vi har skyldigheten att göra detta för barnens framtid.

Det har i dagarna kommit en ny lag som ska träda i kraft den första juli i år. Ett nytt särskilt barnfridsbrott, man kan också dömas till grovt barnfridsbrott upp till fyra år och skadestånd till barnet det gäller. Detta innebär att det är straffbart att låta ett barn bevittna ett brott i nära relation, till exempel våld eller sexualbrott. Det är fler än 200 000 barn som lever i hem där det förekommer våld.

Den här nya lagen är bra, men den är bara en pusselbit i det arbete vi behöver göra för att barn inte ska behöva utsättas för våld eller otrygghet. Barnens bästa ska alltid komma först!

Vi har i skrivande stund haft förtroenderåd i Centerpartiet och beslutat hur vår Framtidsagenda 2030 ska se ut. Fantastiskt att vara med och mejsla fram hur vårt parti vill ta sig an framtiden. En av våra deviser är att ”Ge kraft åt varje människa”. Det har ingen betydelse vilken ålder du har, som liten ska du ha möjlighet till ett tryggt och gott liv. Och det är lika viktigt att du som senior har en trygg vardag och möjlighet till stöd när du vill. För mig betyder att ge kraft åt varje människa att vi hjälps åt att ge alla en röst så att alla blir hörda och lyssnade på.

Birgitta Gunnarsson
Kommunalråd och 1:a namn till regionen