Sopa rent framför er egen dörr

Jenny Elander Ek: "Sverigedemokraterna beskyller partier för domedagspropaganda"

Förra året presenterades en internationell studie sammansatt av psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter från sex olika universitet. De undersökte ungas inställning till klimatet. Undersökningen omfattade 10 000 individer mellan 16 och 25 år i ett stort antal länder världen över, dock inte från Sverige. Resultatet visade att åtta av tio unga upplever klimatångest.

Nästan hälften av ungdomarna, 45 procent, uppgav att klimatångesten påverkar deras dagliga vardag och sättet de äter och sover.

Fyra av tio var tveksamma till att skaffa egna barn på grund av klimatförändringarna. Över hälften ansåg att mänskligheten var dödsdömd. Tre fjärdedelar var rädda för framtiden och över hälften kände sig svikna av sina regeringar.

Ungefär så inleder Clara Aranda och Martin Kinnunen, både riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna, en debattartikel i Aftonbladet i mitten av maj.

Deras slutsats av undersökningen landar i att miljörörelsen, Miljöpartiet och Centerpartiet måste sluta skapa en känsla av otrygghet, rädsla och maktlöshet hos barn och unga genom sin domedagspropaganda om klimatnödläge.

Oaktat att undertecknad anser att slutsatserna och utsagorna om domedagspropaganda är fel i sak är det ändå fascinerande påståenden från företrädare för ett parti som självt byggt sitt politiska existensberättigande på just känslor av otrygghet, rädsla och maktlöshet.

Låt mig leda mitt påstående i bevis med några exempel. Jag är tvungen att begränsa mig utifrån det utrymme som medges en ledartext, men som ni förstår saknas det inte liknande exempel.

Den 18 maj 2022 skrev Richard Jomshof, riksdagsledamot och partisekreterare för Sverigedemokraterna följande på Twitter: ”Här kommer ytterligare ett exempel på hur övriga partier – även moderaterna – driver på islamiseringen av Sverige. Än så länge är SD ensamma om att stå upp för de värderingar som ligger till grund för vårt land. Tänk på detta i årets val.”

Den 21 maj 2022 skrev Tobias Andersson, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna följande på Twitter: ”Är alla som vurmat för ett mångkulturellt samhälle nöjda nu när det förpestar vårt land?”

En film inför valet 2018 inleds på följande vis: ”Ni socialdemokrater, ni moderater och ni i svensk media, hade fel. Massinvandringen är inte lönsam, vi vet det idag. Vi vet att den i själva verket innebär enorma kostnader och påfrestningar för vårt samhälle. Där det en gång rådde ordning och trivsel, behövs idag taggtråd och övervakningskameror. Ni har skapat ett Sverige där familjer flyttar för att de inte längre känner sig trygga i sina egna hem. Ett samhälle där välfärden faller sönder, där vänner och familj dör, i väntan på vård. Ett Sverige där kvinnor våldtas, gruppvåldtas, flickor könsstympas, gifts bort mot sin vilja. I delar av vårt land råder det inbördeskrig mellan rivaliserande gäng. Bilar brinner, vårdpersonal misshandlas, polisstationer sprängs, poliser beskjuts. I Sverige är nu terrorn verklighet. Svenskar attackeras, lemlästas och mördas på våra gator.”

Ska jag utgå från att den inledningen inte är tänkt att spela på känslor av otrygghet, rädsla och maktlöshet?

Ironin är inte död.

Jenny Elander Ek (C)
Kommunalråd och 1:a namn till regionen