Utan svenska bönder – ingen svensk mat

Maria Persdotter (C): "Det är dags att uppvärdera Sveriges bönder"

Det har länge varit så att de som ser till att det finns mat på hyllorna i butikerna inte får betalt efter förtjänst. Bönderna borde vara de som tjänar bäst i hela produktionskedjan, i stället är… det mellanhänderna och handlarna som tar hem avansen.

Det handlar både om jordbruket, djurhållningen och trädgårdsnäringen. Vi måste en gång för alla fatta att om inte böndernas arbete uppvärderas så kommer vi inte att ha några bönder kvar. Och det handlar inte om fina ord och en klapp på axeln, det handlar om reda pengar, cash, klirr i kassan. Bönder måste få rimligt betalt för sitt arbete och så är det inte idag. Bönderna har länge varit underbetalda men nu är krisen på väg mot katastrof.

Det är ingen nyhet att vår självförsörjningsgrad sjunker. Enligt Jordbruksverket är vi nästan självförsörjande på potatis, morötter och ägg. Vi har ett överskott på spannmål, så där kan vi exportera. Men i listan med olika livsmedel ser det i övrigt riktigt illa ut. Visste du till exempel att bara 17 procent av de tomater som äts i Sverige är odlade här? Resten importeras. Bara 21 procent av äpplena har vuxit i Sverige, resten är import. Ingen katastrof tänker du kanske, bara det är billigt. Men så måste vi sluta tänka. Bra mat måste få kosta och de som producerar maten måste få ordentligt betalt!

I tider av pandemi och krig i Europas kornbod ställs det här problemet ytterligare på sin spets. Priserna på drivmedel, spannmål och gödning, som redan innan kriget var skyhöga, har nu nått nivåer som ingen trodde var möjliga. Många som lever av det jorden ger funderar nu på att lägga ner eller minska sin produktion. Det gäller både jordbruk, mjölk-, ägg- och köttproduktion och trädgårdsnäringen. Det var därför som Centerpartiet satte press på regeringen att leverera ett nödpaket på totalt 4,6 miljarder kronor, för att hjälpa svenska bönder att möta det akuta läget. För utan mat kan man inte leva och Sverige måste öka sin självförsörjningsgrad, inte tvärtom. Framtiden vilar i händerna på dem som gör vår mat.

Redan här och nu finns det en hel del vi kan göra. I upphandlingar kan vi som fattar besluten prioritera närproducerad mat. Det är stora summor det handlar om när en kommun eller en region gör sina upphandlingar. Om maten som serveras i förskolor, skolor, äldreboenden och på sjukhus kommer från gårdar i trakten stöttar man lokala bönder. Man gör också en insats för klimatet i och med att maten inte behöver åka kors och tvärs över landet.

Det är viktigt att värna god jordbruksmark. I många kommuner är det brist på byggbara tomter, både för bostäder och företag. Men det är av största vikt att den goda jordbruksmarken även i fortsättningen används till just matproduktion.

Däremot beklagar vi att Moderaterna och Kristdemokraterna i riksdagen tillsammans med V och SD stoppat förslagen om lindringar i strandskyddet. Att göra det enklare för människor som bor på landsbygden att bygga sitt hus nära en sjö eller ett vattendrag har länge varit en viktig fråga för oss.

Centerpartiet vet att det är landsbygden som bygger Sverige. Och vi kommer fortsätta kämpa för landsbygdens bästa. Vi ser fram emot den dag då fler partier inte bara pratar om hur viktig landsbygden är – utan också visar det i handling.

Maria Persdotter
1:e namn till regionen