Var fjärde kvinna utsätts för våld

Julie Tran (C): "Samhället kan göra mer för kvinnors liv och trygghet"

I Sverige utsätts var fjärde kvinna för våld i en nära relation. Det betyder att var fjärde kvinna du känner har någon gång under sitt vuxna liv utsatts för psykiskt eller fysiskt våld i en parrelation. Det är skrämmande statistik.

Det som gör det ännu svårare är att det inte går att säga vem som kan tänkas vara offret. Det kan vara kvinnan som utstrålar kraft och lycka på jobbet, men som upplever oro och misär i hemmet.

Färsk statistik från polisregion Öst visar att anmälningar om våldsbrott i hemmiljö har ökat under coronapandemin. Det har till och med bidragit till att situationen för våldsutsatta, framförallt kvinnor och barn, har förvärrats när råd och restriktioner uppmanar många att vistas i hemmet. Samtidigt är detta ett strukturellt samhällsproblem som har funnit länge och innan pandemins utbrott.

Under perioden mars till augusti när pandemin startade gjordes det 14 procent fler anmälningar i Östergötland jämfört med samma period 2019. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökade misshandelsbrott mot kvinnor totalt i Sverige under pandemiåret 2020, till 28 900 anmälda brott. En majoritet, hela 80 procent, av misshandelsbrotten mot kvinnor begicks av närstående och andra bekanta gärningspersoner.

De senaste fyra åren har i snitt 15 kvinnor dödats av en närstående i en parrelation. Förra året dödades 13 kvinnor, år 2019 var det 16 kvinnor och 2018 var siffran 22 kvinnor som dödades i en nära relation. Dessa siffror måste bli 0.

Även i år, under 2021, fortsätter män att mörda kvinnor. Under en kort period mördades totalt fem kvinnor på bara tre veckor. Det är alarmerande siffror.

Det blir extra påtagligt när en av kvinnorna mördades inte långt från där jag bor i Linköping. Mitt på ljusa dagen på en central plats. På självaste centralstationen. Hon mördades av en man hon kände. Det är brutalt och orättvist. Hennes före detta man sitter häktad och är misstänkt för att ha mördat henne.

Man ska komma ihåg att våld inte upphör vid en separation. Kvinnojouren Ellinor i Linköping, som jobbar med våldsutsatta kvinnor och barn, förklarar att våld till och med kan trappas upp vid försök att lämna. Det kan öka risken för både grovt och dödligt våld.

Allt detta vittnar om att vi befinner oss i ett ohållbart läge. Våld i nära relationer är ett av våra största samhällsproblem. Det krävs insatser på alla nivåer. Det förebyggande arbetet ska hindra att det går så långt så att en kvinna förlorar sitt liv.

På regional nivå ser vi behovet av att bättre samordna och samverka inom regionens verksamheter, mellan myndigheter och med civilsamhället, så att ingen kvinna faller mellan stolarna. Därför ska Region Östergötland under 2022 utveckla ett integrerat mottagande med stöd till dem som drabbas.

I mottagandet ska både fysisk och psykisk vård finnas tillgänglig, för att möta upp den drabbade på bästa möjliga sätt. Uppdraget ligger som ett förslag i Koalition för Östergötlands (S, C, L, MP) budget för 2022.

I ett tryggt samhälle ska alla individer kunna leva ett liv fritt från våld. I ett jämställt samhälle ska alla individer kunna leva på lika villkor. I ett fritt och demokratiskt samhälle ska alla relationer vara frivilliga. Kan vi säkra dessa delar har vi ett samhälle som skyddar kvinnor från mäns våld.

Julie Tran (C)
Regionråd och 1:a namn till regionen