Vem har rätt till rent vatten?

Maria P"ersdotter (C): "Oacceptabelt om inte alla östgötar har tillgång till rent vatten"

Landsbygden törstar i världens vattenrikaste land. Alldeles för många landsbygdsbor kan inte dricka det vatten som kommer i kranen.

I vårt land är vi bortskämda med rent vatten. Eller bortskämda kanske är fel ord, det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till rent dricksvatten. Men i många delar av världen är rent vatten inte alls en självklarhet, tvärtom.

Smutsigt dricksvatten ligger bakom överdödlighet på många håll, inte minst bland barn. Men i Sverige behöver vi inte tänka på det, här kan alla vrida på kranen hemma och ut kommer rent dricksvatten som är helt ofarligt att dricka. Eller?

Förutom vid vissa enstaka tillfällen då något gått snett i vattenverket eller en vattenläcka har uppstått så stämmer det i princip. Men det finns undantag. Det finns platser, byar eller hela grannskap där man inte hittar rent vatten när man borrar en brunn. Det kan finnas gas, arsenik eller andra gifter naturligt i marken, det kan vara föroreningar som tidigare generationer gjort sig skyldiga till. Hur som helst är det vattnet inte tjänligt, det kan till och med vara farligt. Det är alltså en helt ohållbar situation för den som bor på en plats där det inte går att hitta rent vatten i marken.

Möjligen klarar man att duscha, vattna blommor eller tvätta i det vattnet, men dricka det kan man inte göra. Kan man ge sina djur av det vattnet, om man är lantbrukare? Kanske, kanske inte.

Det finns också platser och områden där man har svårt att hitta vatten över huvud taget när man borrar. Vad gör man då?

Enligt branschorganisationen Svenskt vatten förbrukar vi i Sverige totalt 140 liter vatten per person och dygn. 60 liter används för personlig hygien, 30 liter för att spola i toaletten, 30 liter för disk och tvätt. Men tio liter vatten per dygn och person dricker vi. På de flesta platser kan vi göra det utan oro, men inte överallt.

Det finns många bedömare som spår att tillgången till (eller frånvaron av) rent dricksvatten kommer att bli nästa stora geopolitiska konfliktområde. Krig kommer att starta, flyktingkatastrofer och lidande som en effekt av detta.

Här i Östergötland finns den fantastiska sjön Vättern, dricksvattentäkt och så mycket mer för så många människor. Vätterns vatten måste värnas, vilket tyvärr inte sker idag, i alla fall inte tillräckligt. Försvaret provskjuter fortfarande i sjön, gruvplanerna vid Norra Kärr är inte skrinlagda. Men vi som har förmånen att få vättervatten när vi vrider på kranen, vi kan än så länge skatta oss lyckliga. Betydligt värre är det för den med egen brunn, där vattnet sinar på sommaren och när man så har vatten så går det inte att dricka.

Så kan vi inte ha det! Om inte samtliga invånare i våra östgötska kommuner har tillgång till rent dricksvatten så är det fullständigt oacceptabelt. Boende utanför tätorterna måste få möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten om den egna brunnen är obrukbar som dricksvattentäkt.

Vi pratar ofta om att hela Sverige ska leva, det finns snart sagt inget parti som idag inte har det i sitt partiprogram. Då tänker vi kanske på infrastruktur: kollektivtrafik, bredband eller vägarnas skick. Men när vi vet att alla kommuninvånare inte har tillgång till rent dricksvatten, då har vi en annan, ännu viktigare läxa att göra. Och här behöver alla kommuner ta sig i kragen. Rent vatten är en mänsklig rättighet!

Maria Persdotter
1:e namn till regionen