Mer kärnkraft garanterar inte lägre elpriser

Ulf Kristersson (M) och John E. Weinerhall (M) beskriver i en debattartikel i Norrköpings Tidningar hur elen i Östergötland kan bli billigare. Lösningen stavas kärnkraft och bara kärnkraft.

De glömde dock säga när priset ska sänkas. För en ensidig satsning på kärnkraft betyder att dagens elpriser kommer bestå i decennier framöver. Kärnkraft byggs i bästa fall på 10-15 år. Så länge vill alltså Moderaterna befästa dagens elpriser. Dessutom går inte det att garantera lägre priser eftersom det uppenbarligen inte är någon som vill bygga kärnkraft på marknadsmässiga villkor. Det har nämligen varit tillåtet i mer än ett decennium. Således krävs ytterligare betalning och ökade priser för att göra det lönsamt.

Det har Moderaterna lösningen på. Skattebetalarna ska stå för notan. Moderaterna vill trycka ut 400 miljarder i statliga garantier till kärnkraft. Jämförelsevis stöttades biokraft, vindkraft och vattenkraft mellan åren 2003 – 2020 med sammanlagt cirka 55 miljarder (svenskvindenergi.org) samtidigt som elpriset pressades ned vilket många gånger vägde upp stödet. Historiskt sett har även vattenkraft och kärnkraft fått stöd, men inte i närheten av de summor som nu nämns.

Den största elefanten i rummet nämns dock inte i debattartikeln. Problemet med det kommunala planmonopolet. Om det är svårt att få igenom vindkraft kommunalt kan ni ju bara tänka er processen att få igenom en detaljplan för kärnkraftverk.

Våra nuvarande kärnkraftverk är belägna vid kusterna för att använda vatten för att kyla ned reaktorerna. En relevant fråga är då om Moderaterna tänker sig ett kärnkraftverk i skärgården eller vid kusten i Valdemarsvik, Söderköping eller Norrköping? Ett litet tips till partiet är att det inte är superlätt att få igenom byggnation vid kust eller skärgård. Vi kommunpolitiker prövar ganska regelbundet.

Ska elproduktionen öka snabbt är det bättre att använda sig av vindkraft, solkraft och biokraft där tekniken och lönsamheten redan finns. Det behövs också investeringar i överförings- och lagringskapacitet, investeringar som bör vara teknikneutrala.

Centerpartiet är inte emot att nyttja den kärnkraft som finns men att påskina att en framtida lösning består av endast kärnkraft är att förenkla väl mycket. Ny kärnkraft är helt enkelt dyr, svårbyggd och svårlokaliserad. Låt oss istället samtala, lösa de problem vi har och snabbt öka elproduktionen. Lösningarna finns och det inkluderar såväl mer el från dagens kärnkraft som från vind, sol, vatten och biokraft.

Jenny Elander Ek (C)
Kommunalråd och 1:a namn till regionen