En trygg och god jul – men inte för alla!

Trygghet och brist på trygghet är vanliga frågor. Första tanken handlar om det krig som rasar inte långt från vår gräns, där Ukrainas folk har en vardag med ständiga avbrott i el, vatten, värme och dödshot. I vårt land har det blivit påtagligt att vi alla uppmanas förstärka vår egen beredskap, att ha mat och förnödenheter hemma för att kunna klara några dagar i ett eget lager. Vi som är vana att förvänta oss att vårt samhälle fungerar, att det kommer vatten i kranen, att el och internet fungerar och att sjukvård finns när den behövs.

Den trygghetsfråga som mest uppmärksammas handlar om skjutningar, bilbränder och gängkriminalitet. Där är det lätt att få samsyn i att vi inte vill ha skjutningar, inte att blåljuspersonal ska angripas när de kommer för att släcka bränder, att oskyldiga ska drabbas av stölder, hot och våld. Enighet om att brottslingar inte ska få härja fritt på gator och torg, det tycker nog alla vi som definierar oss som laglydiga goda samhällsmedborgare. Det är viktigt att komma till rätta med gängkriminaliteten – absolut. Där behöver aktiva kriminella stoppas, och lika viktigt är att stoppa rekryteringen av unga till en kriminell livsstil. Att lyckas i skolan är den enskilt bästa skyddsfaktorn. Utöver läroplaner och kunskapskrav är det samhällsviktigt att fånga upp och göra allt för att våra unga ska lyckas i skolan, finna laglydiga sätt att nå framgång, att sköta ett jobb och att vara delaktig och bidra till samhället.

En gammal trygghetsfråga som det är mer obekvämt att prata om är att idag är hemmet den farligaste platsen för en kvinna. Mörkertalet är stort men detta våld är en bakomliggande orsak till så mycket ohälsa, lidande och sjukskrivningar av kvinnor. Barn som får bevittna när pappa slår mamma tar skada av det också psykiskt, det sätter spår många år framåt även i vuxen ålder. Det är också i storleksordningen 15 kvinnor som dödas av en man som hon har eller har haft en nära relation med – varje år i Sverige. Idag finns flera verksamheter och myndigheter som ger stöd till våldsutsatta. Men en svårighet är att samordningen brister, att den våldsutsatta kan hamna mellan stolarna med att hantera en rad praktiska problem, samtidigt som hotbilden ofta ökar den dag hon bryter upp från en destruktiv relation.

Att öppna integrerad mottagning för personer utsatta för våld i nära relation har varit ett uppdrag förra mandatperioden i Region Östergötland. En förstudie har gjorts men nu behövs samverkansavtal, för att förstärka stödet och göra vården mer jämlik oberoende av vilken kommun som kvinnan bor i. Beklagligt är att detta uppdrag saknas i den nya majoritetens budget för region Östergötland. Centerpartiet kommer att fortsätta driva denna livsviktiga fråga i opposition. Vår önskan är att de styrande M, KD, L tar sitt förnuft tillfånga i frågan om våld i nära relationer, ämnet verkar bortglömt och bortförhandlat för att få stöd av SD. Våldet mot kvinnor är ett stort samhällsproblem med så många systematiskt drabbade offer.

Det är viktigt att ställa frågan till en person du är orolig för, att ställa den många gånger och att frågan ställs vid kontakter med vården. Det kan rädda liv att knacka på hos en granne där du hör att det är bråk, att visa huskurage. Vi behöver alla fortsatt jobba för jämställdhet, för att hemmet ska vara en trygg plats för alla. Låt väntan på julen vara en tid för att sprida kärlek och frid.

Förtroendevalda Centerpolitiker i Region Östergötland.

Kerstin Sjöberg, vice gruppledare, regionstyrelsen, hälso-och sjukvårdsnämnden

Jenny Elander Ek, regionstyrelsen, trafik-och samhällsplaneringsnämnden