5 energiåtgärder för regeringen på årsdagen av Ukrainakriget

24 februari markerar årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina. Ett krig som påminner om vikten av att ständigt stå upp för demokrati och frihet, och behovet av en trygg energiförsörjning oberoende av Ryssland.

Här i Sverige betyder en förhandlingsförlamad regering att Ryssland fortsatt kan kamma hem pengar. Hela valrörelsen pratade Ulf Kristersson om hur enad hans sida av politiken var. Det visar sig nu att så inte var fallet. Varje dag med fortsatta förhandlingar är en dag med höga elkostnader för hushåll och företag. Varje dag med fortsatta förhandlingar betyder pengar till Ryssland som betalning för olja och gas som vi kunde ha fasat ut.

För att hjälpa regeringen på traven, listar vi därför ett antal åtgärder som regeringen bör fatta beslut om snarast. Åtgärder som gör skillnad för både elpriser och energisäkerheten.

  • Prioritera utbyggd elproduktion.

Det finns en enorm potential kvar i det svenska elsystemet. Mångmiljardbelopp väntar på investeringar i vindkraft, små turbiner från Norrköping kan kopplas på befintliga värmeverk för ökad kraftvärme och solenergin kan byggas ut snabbt. Med rätt beslut kan Sveriges elproduktion öka med 30% innevarande mandatperiod. Ta även beslut om de enorma volymer havsbaserad vindkraft vars ansökningar samlar damm på regeringens skrivbord. Det skulle radikalt sänka elpriserna.

  • Nyttja all befintlig kraftproduktion

Avskaffa skatten på bio-olja som håller tillbaka kraftvärmen, beordra Svenska Kraftnät att mothandla även mindre volymer kraftvärme, koordinera tester av reservgeneratorer till behovstoppar och lätta på nätreglerna så att nedställda vindkraftverk kan producera på max och hustaken kan fyllas helt med solceller. Med mer el i systemet sänks också priserna.

  • Bygg ut den svenska drivmedelsproduktionen kraftigt

Genom ökad svensk biodrivmedelsproduktion klarar vi både klimatfrågan och sänker drivmedelspriserna. Energimyndigheten har varit tydlig med att utan förnybar bensin och diesel klarar vi inte klimatmålen. Dessutom betyder det dryga EU-böter helt i onödan. Samtidigt visar studier att ny svensk produktion av biodrivmedel kan kosta så lite som 11kr/liter. Det är en stor potential både för jobb på landsbygden och för Sverige som nation.

  • Vidga det gröna avdraget

Inför Centerpartiets förslag om att inkludera energieffektivisering i det gröna avdraget som Moderaterna anslöt sig till i valrörelsen. Detta bidrar till att sänka hushållens elräkningar både på kort och lång sikt. Vi behöver omgående fasa ut den direktverkande elen från uppvärmningen på samma sätt som vi fasade ut oljepannorna vid 70-talets energikris.

  • Bjud in till nya energisamtal
    Näringslivet är tydliga. För att våga investera behöver de stabila spelregler som håller över mandatperioder. Då måste även Tidö-partierna börja ta ansvar för helheten och att hitta kompromisser som håller över tid. Regeringen måste därför omgående kalla till nya energisamtal så att vi kan sätta spelreglerna och öka takten i investeringarna.

Putins krigsföring och energikriget som Ryssland har startat har inneburit en tuff vinter. Med kraftfulla åtgärder och gemensamt arbete kan vi vinna även det kriget samtidigt som vi fortsätter stötta Ukraina. Åtgärder måste komma nu för att vi ska hinna mildra läget till nästa vinter. Centerpartiet är beredda att ta vår del av ansvaret. Frågan är om Ulf Kristersson och hans regering är beredda att göra detsamma?

Rickard Nordin (C), riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson

Julie Tran (C), gruppledare och regionfullmäktigeledamot i Östergötland