Julie Tran föreslagen till SKR:s beredning för kompetensförsörjning!

Centerpartiets nomineringskommitté i SKR har idag offentliggjort vilka de föreslår till de olika uppdragen i SKR som Centerpartiet förhandlat sig till.

Centerpartiets nomineringskommitté i SKR är mycket glada att vi idag kan presentera vårt förslag till ny laguppställning i SKR. SKR har ett viktigt uppdrag att ta tillvara landets kommuner och regioners intressen. Då är det viktigt att också ledamöterna speglar kommun- och region Sverige. Bland Centerpartiets ledamöter hittar vi ledande politiker ifrån såväl små som stora kommuner och regioner, fördelade från norr till söder, säger nomineringskommitténs ordförande Catarina Deremar.

Från Östergötland är Julie Tran föreslagen till beredningen för kompetensförsörjning.

- Jag ser fram emot att få sätta igång. Det är ett hedrande och spännande uppdrag med frågor som är högst aktuella idag. Vi har kompetensbrist inom många branscher och den utmaning som vi ser inom välfärdssektorn gör inte uppdraget lättare. De demografiska förändringarna betyder att en krympande andel personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler. Samtidigt ökar efterfrågan av sjukvård, äldreomsorg och annan välfärd. Det här är knäckfrågor som landets kommuner och regioner brottas med just nu, säger Julie Tran.

 

Vid frågor kontakta:

Julie Tran, gruppledare för Centerpartiets regionfullmäktigegrupp i Östergötland, julie.tran@regionostergotland.se, 073-078 95 73
Catarina Deremar, nomineringskommitténs ordförande 072-014 79 73