Staffan Danielsson till attack på KRAV

Staffan Danielsson till attack på KRAV som sågar det svenska miljövänliga jordbruket och rekommenderar importmat från hela världen istället.

-         Att företrädare för KRAV rekommenderar konsumenterna att köpa importekomat före närodlat från det miljövänliga svenska jordbruket är ett svek mot det svenska jordbruket och mot biologisk mångfald och kretslopp i Sverige, säger Staffan Danielsson, riksdagsledamot, i en skarp reaktion mot vad KRAVs marknadschef Johan Ceije sagt i en intervju i Svenska Måltider. (se länk).

-         Uttalandet ”importerat eko är bäst – jag föredrar fjärr-Krav före närbesprutat” är ett hugg i ryggen på det moderna miljövänliga svenska jordbruket som är i världstät vad gäller miljö och djurskydd.

-         Jag respekterar fullt ut de två miljövänliga jordbrukskoncept  som finns i Sverige, det moderna miljövänliga jordbruket och ekjordbruket. Det är oerhört trist att samma respekt inte alls finns i intervjun med KRAVs marknadschef som istället uppmanar Sveriges konsumenter att inte köpa närproducerad mat från Sverige frånsett svensk ekomat.

-         Är KRAVs linje förankrad bland ekobönder och hos LRF och politiker, handel och andra? Jag hoppas verkligen inte det, slutar Staffan Danielsson.

Läs mera på Staffan Danielssons blogg.