Roland Larsson, Linköping får Centerpartiets högsta utmärkelse

Centerpartiet prisar Linköpings

Kommunalråd, regionpolitiker och riksdagsledamot. Roland Larsson från Linköping har gjort det mesta inom Centerpartiet. Nu får han ta emot partiets finaste utmärkelse, Bramstorpsplaketten, vid stämman i september.
– Det känns väldigt hedrande och det är väldigt roligt att få ta emot utmärkelsen, säger Roland Larsson.

Att vara aktiv inom politiken är något för den vetgirige. Genom alla uppdrag är det möjligheten att varje dag ta till sig ny kunskap något som glatt Roland Larsson.

– Som politiker lär man sig något nytt varje dag – det finns alltid mer att lära. Det har gett livet innehåll, konstaterar Roland.

Och han har haft mycket att ta in, inte minst som riksdagsledamot mellan åren 1988 – 1998, där han deltog i tunga utredningar om äldreomsorg och satt som ledamot i både Socialutskottet och Finansutskottet. Men tillfrågad om vad som sticker ut, minns han särskilt när Nelson Mandela talade i riksdagen. Eller när han som ledamot i Finansutskottet var han med när räntan steg till 500 procent i början av nittiotalet. Och när han nästan fick en något ”förfriskad” Boris Jeltsin i knäet i samband med ett ryskt statsbesök.

I Linköping har Roland Larsson suttit som kommunstyrelseordförande i totalt sex år och han var en av de första centerpolitiker att styra över en storkommun likt Linköping. Ett resultat av kommunsammanslagningen 1977 där tidigare grannkommuner med C-majoritet lades till. Valet av Roland Larsson föregicks av diskussionen ska man satsa på erfarenhet eller göra en generationsväxling.

– Valet av mig innebar en markering, det blir ett generationsskifte, säger Roland.

I dag är han pensionär, men är fortfarande aktiv inom kommunpolitiken. Dessutom driver han Linköping största – och kanske viktigaste – fritidsgård med över 40 000 unika besök årligen. Ett sätt att knyta ihop säcken.

– När jag började engagera mig politiskt var det genom idrotten i BK Derby och när jag slutade med politiken så fortsatte jag där jag började – i föreningslivet, säger Roland Larsson.

Bramstorpsplaketten är Centerpartiets främsta utmärkelse och ges till personer som under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationsarbetet och utfört en banbrytande gärning för partiet och dess idéer. Det är partistyrelsen som beslutar vem som får utmärkelsen efter förslag från partidistrikten.

– Roland Larsson har haft alla typer av uppdrag. Han har varit aktiv både kommunalt, regionalt och på riksnivå för Centerpartiet. Han är verkligen en värdig vinnare! säger Karin Jonsson, distriktsordförande i Östergötland.

För mer information och kommentarer kontakta:

Roland Larsson, 070-513 43 76

Karin Jonsson, 073-205 42 60, karin.jonsson@centerpartiet.se