Upprustning av Stångådalsbanan är statens ansvar!

I en debattartikel i Corren den 6 november hänvisar Per Larsson (KD) och Lena Käcker Johansson (KD) till en artikel från 12 Centerpartister från Kalmar och Östergötland och frågar om jag ”är med på tåget”. Det gäller frågan om en upprustning av Stångådalsbanan.

Jag har hela tiden hävdat att ansvaret för en upprustning av Stångådalsbanan ligger hos staten och det står jag fast vid. Det är en åsikt som Centerpartiet både i Östergötland och i Kalmar står bakom. De 12 Centerpartisternas debattartikel ändrar inte på den inställningen. De regionala tågbanorna är viktiga för Centerpartiet. Det är därför som Centerpartiet i sitt budgetförslag till stadsbudget anslår 4 miljarder kronor mer än Regeringen till upprustning av de 69 banor som Trafikverket pekar ut och som riskerar sänkt hastighet eller nedläggning.


Att vi i koalition för Östergötland avslog Kristdemokraternas motion i regionfullmäktige den 4 oktober beror på att Kristdemokraterna vill att Region Östergötland ska prioritera en upprustning av Stångådalsbanan med pengar från Länstransportplanen (LTP). Det är helt orimligt. Trafikverket har i sin åtgärdsvalstudie beräknat kostnaden för en upprustning av Tjust- och Stångådalsbanorna till någonstans mellan 4 – 14 miljarder kronor. I förslaget till Länstransportplan för perioden 2018-2029 tilldelas Region Östergötland 1,5 miljarder kronor. Behovet i Östergötland av infrastrukturinvesteringar överstiger vida detta belopp och konkurrensen om pengarna är enorm. Att då göra som Kristdemokraterna helt plötsligt vill – att använda dessa pengar till att rusta upp Stångådalsbanan finns inget stöd för, varken hos de östgötska kommunerna eller bland politikerna i de olika partierna, utom möjligtvis hos Kristdemokraterna i Regionhuset och i Kinda kommun. Skulle Region Östergötland använda LTP pengar för att rusta upp Stångådalsbanan, skulle en mängd projekt få stryka på foten. Det handlar om projekt som ny förbifart för E22 i Söderköping, 2+1 väg på Riksväg 34 mellan Borensberg – Motala, en ny förbifart för Riksväg 215 i Finspång, satsningar på gång- och cykelvägar samt utvecklad kollektivtrafik, med flera. Det är möjligt att Kristdemokraterna i opposition kan hävda en sådan prioritering men jag som måste ta ansvar för hela Östergötland kan inte göra det. Därför säger jag det igen – En upprustning av Stångådalsbanan är statens ansvar, jag backar inte från den åsikten.


Göran Gunnarsson (C)
Ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland