Centerpartiet i östergötlands listor inför valet 2018 är fastställda!

Under lördagen 25 november höll Centerpartiet i Östergötland nomineringsstämma i Missionshuset i Linköping. På stämman fastställdes partiets vallistor för val till Riksdag och Regionfullmäktige .

-Nu när våra vallistor är antagna står vi bra rustade inför en kommande valrörelse. Det är glädjande att vi kan presentera ett antal starka kandidater som toppkandidater på alla våra listor, säger Karin Jonsson, distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland.

Som första namn på Riksdagslistan valdes Magnus Ek 23 år från Valdemarsvik. Magnus är idag förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund.

Som nummer två valdes Muharrem Demirok 41 år från Linköping. Muharrem är idag kommunalråd i Linköpings kommun.

Som nummer tre valdes Birgitta Gunnarsson 50 år från Mjölby. Birgitta är idag kommunalråd i Mjölby kommun.

Som nummer fyra på riksdagslistan valdes Staffan Danielsson 70 år från Linköping. Staffan är idag riksdagsledamot för Centerpartiet.

Här kommer hela listan:

 

Riksdagslista

 1. Magnus Ek, Valdemarsvik
 2. Muharrem Demirok, Linköping
 3. Birgitta Gunnarsson, Mjölby
 4. Staffan Danielsson, Linköping
 5. Karin Jonsson, Norrköping
 6. Michael Cornell, Ödeshög
 7. Christian Widlund, Norrköping
 8. Agneta Lundqvist, Motala
 9. Joakim Magnusson, Åtvidaberg
 10. Julie Tran, LInköping
 11. Ulric Nilsson, Söderköping
 12. Lars Vikinge, Linköping
 13. Camilla Westling,
 14. Anna Jamiesson, Boxholm
 15. Anders Ljung, Kinda
 16. Inga Arnell Lundgren, Ydre
 17. Mirsad Slavotic, Norrköping
 18. Jenny Elander Ek, Valdemarsvik
 19. Jonny Ståhl, Ödeshög
 20. Kerstin Sjöberg, Norrköping
 21. Trine Vikinge, Linköping
 22. Bo Johansson, Motala
 23. Viktoria Petré Lindholm,
 24. Fredrik Blomberg, Norrköping
 25. Anders Monemar, Linköping
 26. Edvin Hansson, Norrköping
 27. Johan Lundgren, Norrköping

.

Även partiets listor till Regionfullmäktige fastställdes på stämman.

Till första namn på listan för Linköpings valkrets valdes Julie Tran 32 år från Linköping,

Till första namn för valkrets Mjölby, Ydre, Ödeshög, Vadstena, Boxholm valdes Michael Cornell 62 år från Ödeshög,

Till första namn för valkretsen Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Kinda valdes Jenny Elander Ek 29 år från Valdemarsvik.

Till första namn för valkretsen i Finspång och Motala valdes Carola Andersson 59 år från Ringarum

Till första namn för Norrköpings valkrets valdes Kerstin Sjöberg 54 år Vikbolandet.

Landstingslista

Linköpings valkrets:

 1. Julie Tran
 2. Lars Vikinge
 3. Ander Monemar
 4. Sara Larsson
 5. Emelie Gustavsson
 6. Johan Lundgren
 7. Yvonne Marron de Martin
 8. Trine Vikinge
 9. Joakim Magnusson
 10. Mikael Aurell
 11. Lars Häger
 12. Marcus Ljungqvist
 13. Marianne Larsson
 14. Hillevi Fock
 15. Daniel Giertz
 16. Elisabeth Lietha
 17. Michael Cornell
 18. Kerstin Sjöberg
 19. Carola Andersson
 20. Jenny Elander Ek
 21. Roger Sandström

 


Valkrets Mjölby, Ydre, Ödeshög, Vadstena, Boxholm

 1. Michael Cornell
 2. Birgitta Gunnarsson
 3. Inga Arnell Lindgren
 4. Anna Jamiesson
 5. Anders Agnemar
 6. Jonny Ståhl
 7. Viktoria Petré Lindholm
 8. Margit Berggren Silvheden
 9. Roger Silfver
 10. Charlotta Falkhede Elf
 11. Anders Steen
 12. Göran Tunemar
 13. Claes Samuelsson
 14. Lisbeth Antonsson
 15. Bo Johansson
 16. Julie Tran
 17. Lars Vikinge
 18. Kerstin Sjöberg
 19. Jenny Elander Ek
 20. Carola Andersson
 21. Roger Sandström

 


Valkrets Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Kinda

 1. Jenny Elvander Ek
 2. Carola Andersson
 3. Magnus Berge
 4. Astrid-Marie Jonsson
 5. Anders Ljung
 6. Joakim Magnusson
 7. Sigbritt Segergren
 8. Anders Carlsson
 9. Annika Altnäs
 10. Inga Arnell Lindgren
 11. Boel Holgersson
 12. Ann Hemmingsson
 13. Joakim Klasson
 14. Ulric Nilsson
 15. Katarina Karlberg
 16. Michael Cornell
 17. Kerstin Sjöberg
 18. Julie Tran
 19. Lars Vikinge
 20. Roger Sandström

 
Valkrets Finspång, Motala

 1. Carola Andersson
 2. Pontus Slottner
 3. Lena Berglert
 4. Agneta Lundqvist
 5. Birgitta Gunnarsson
 6. Anders Agnemar
 7. Trine Vikinge
 8. Fredrik Blomberg
 9. Anna Creutz
 10. Sten Westberg
 11. Åsa Johansson
 12. Margit Berggren Silvheden
 13. Madeleine Johansson
 14. Bo Johansson
 15. Kay Andersson
 16. Ove Bäck
 17. Michael Cornell
 18. Jenny Elvander Ek
 19. Kerstin Sjöberg
 20. Lars Vikinge
 21. Julie Tran
 22. Roger Sandström


Valkrets Norrköping

 1. Kerstin Sjöberg
 2. Roger Sandström
 3. Madeleine Johansson
 4. Johan Lundgren
 5. Ingela Fredriksson
 6. Fredrik Blomberg
 7. Anna Edebo
 8. Kay Andersson Skärblacka
 9. Jenny Elvander Ek
 10. Fredrik Collin
 11. Pernilla Knutsson
 12. Carola Andersson
 13. Emil Edebo
 14. Iris Busamente Cortés
 15. Julie Tran
 16. Magnus Berge
 17. Anna Creutz
 18. Lars Vikinge
 19. Annika Altnäs
 20. Ulrik Nilsson