Fler hästkrafter i hela Östergötland

Hästnäringen får inte den uppmärksamhet den förtjänar, skriver Muharrem Demirok (C) och Marcus Ljungqvist (C).

Hästar och de verksamheter som bedrivs kring den är en oerhört viktig del av de gröna näringarna, inte minst i Östergötland. Hästnäringen har en samhällsekonomisk omsättning på närmare 50 miljarder kronor/år och den skapar 30 000 heltidsarbeten, varav cirka 1 500 i Östergötland. Trots att branschen skapar så stora värden så får den sällan den uppmärksamhet som den förtjänar.

Sverige bör öka antalet hästar och antalet hästföretag, men för det krävs en offensiv politik. Centerpartiet har presenterat ett antal förslag, med målet att hästnäringen ska växa.

- Underlätta för hästföretagande och ridturism, bland annat genom minskat regelkrångel och sänkta avgifter för att anställa. Minska också krånglet vid byggande. Det skall vara lätt att få de myndighetsbeslut som krävs för ridbanor, ridhus och stallar.

- Jobba aktivt för att stärka kvinnors möjlighet att starta och driva företag. Många, framförallt kvinnor, rider på fritiden och Grön rehabilitering lockar allt fler kvinnliga företagare inom just hästnäringen. Grön rehabilitering bör aktivt nyttjas som ett viktigt komplement till sjukvården.

- Det ska vara lika naturligt för det offentliga att satsa på ridhus och tävlingsbanor som det är att satsa på en ishall eller fotbollsplan. Ridsporten behöver vara tillgänglig för alla och därför krävs bra kollektivtrafik och upplysta cykelvägar. Det offentliga ska också aktivt samarbete med de många företagare som finns i hästbranschen.

- Undanta levande djur från konsumentköplagen. När en företagare säljer en häst till en privatperson gäller konsumentköplagen. Köparen har samma rättighet som en som köper en gräsklippare, trots att fel som uppstår på levande djur kan bero på orsaker som inte finns med i konsumentköplagen. Detta gör att många hästföretag undviker att sälja till privatpersoner, eftersom konsekvenserna kan bli svåra för säljaren.

- Skapa undantag med anledning av torkan. Den utdragna torkan slår hårt mot hästnäringen och det kommer ta tid för branschen att återhämta sig. Det offentliga bör agera med stor hänsyn till de svårigheter jordbrukare, hästägare och hästföretagare genomlever och medverka till att tolkning av regler blir rimliga och genomförbara.

Det är nu hög tid att lyfta hästnäringen och ge hela branschen bättre förutsättningar. Det tjänar vi alla på.

Muharrem Demirok (C)

riksdagskandidat och kommunalråd Linköping

Marcus Ljungqvist (C)

landsbygdsentreprenör och kandidat till Linköpings kommunfullmäktige