Viktigt engagemang för den egna skogen

Magnus Ek, Staffan Danielsson och Lars Vikinge skriver om det viktiga engagemanget för den egna skogen

Centerpartiet tror på enskilda människors strävanden och engagemang för den skog de äger och förvaltar som sin generations trädgårdsmästare. Vi ser vi värdet av detta engagemang. Vi vill dock inte på något sätt tänka bort det offentliga Sveriges betydelse för att skapa levande skogar, utan vi försvarar respekten för och tilltron till människor i relationen till myndigheter.

Rebecka le Moine (MP) och Göran Toss, ordförande i Naturskyddsföreningen i Östergötland har i Corren den 1 augusti i en debattartikel om skogspolitik tydligt visat sin misstro och misstänksamhet mot alla de privata skogsägare som i generationer jobbat med ansvarsfull skogsvård. Innehållet är intressant för alla som tänkt rösta i höstens val.

Skogen är en fönyelsebar resurs, och om den sköts med engagemang och på ett hållbart sätt är den en fantastisk del av det uthålligt kretsloppssamhälle. När le Moine och Toss skriver att skogen ofta beskrivs som en oändlig resurs är det är en försåtlig skrivning, och felaktig beskrivning av hur snart sagt alla skogsägare ser på sin skog. Vi delar le Moines och Toss uppfattar att den biologiska mångfalden och skogens roll i kretsloppssamhället är grundläggande.

Det som skiljer oss åt är människosynen.