centerpartiet i östergötland har utsett kerstin sjöberg och julie tran till nya regionråd

På torsdagkvällen (25/10) utsågs Julie Tran till regionråd och blivande ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden samt Kerstin Sjöberg till regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region Östergötland. Kerstin Sjöberg utsågs också till blivande 3:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Det känns jättekul och hedrande att få förtroendet att vara gruppledare för Centerpartiets regiongrupp de kommande fyra åren. Att ta ett helhetsgrepp om ekonomin och säkerställa att våra sjukvårdande verksamheter har kontroll över sina kostnader är en av de viktigaste frågorna för oss den här mandatperioden, säger Kerstin Sjöberg.

Kerstin Sjöberg arbetar idag som lärare och har de senaste fyra åren varit ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen samt ledamot i regionstyrelsens utskott för personal- och kompetensförsörjning.

Kerstin Sjöbergs uppdrag i Region Östergötland blir som regionråd och är föreslagen för 3:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden samt som ordinarie ledamot i regionstyrelsen.

- Det jag kommer fokusera på är att ställa om verksamheterna mot nära vård, att korta köerna i vården och göra satsningar på att i tidigt skede hjälpa unga som lider av psykisk ohälsa. Vårdens begränsade resurser måste användas för största möjliga nytta. Då är en säker kompetensförsörjning, ny teknik, vårdval och ett brett samarbete på politisk nivå viktiga delar, säger Kerstin Sjöberg

Samtidigt valdes Julie Tran, från Linköping, till regionråd och föreslås som ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Julie Tran har tidigare varit ledamot i regionfullmäktige. Hon har också haft kommunala uppdrag i Linköpings kommun. Julie arbetar idag som pressekreterare för Centerpartiet på riksdagskansliet.

- Jag ser fram emot uppgiften att stärka Östergötland som region. Trafik- och samhällsplanering är frågor som traditionellt är viktiga för Centerpartiet. Mitt mål är att skapa förutsättningar så att arbete och boende i stad, landsbygd och skärgård möjliggörs, samtidigt som tillväxt och företagande förstärks, säger Julie Tran.