utbildningsdag  med nya förtroende valda

Riksdagsledamoten Magnus Ek på utbildningsdag med kommunala företrädare för Centerpartiet i Östergötland (foto Rosmarie Nelson-Ekerå)

Centerpartiet har efter valet fått en hel del nya förtroendevalda runt om i kommunerna i Östergötland. På lördagen 8 december hölls en utbildning för de som är nya i politiken.

Nya och gamla förtroende valda Centerpartister från länets alla kommuner samlades i Linköping under lördagen. Syftet med dagen var dels att låta nya förtroendevalda möta mer erfarna politiker och ta del av erfarenheter inför sina kommande uppdrag. Syftet var också att ge en intruktion i vad det innebär att vara förtroendevald, vilka utmaningar man kan ställas inför men också vilka möjligheter det ger.

Centerpartiet i Östegötlands nytillträdde riksdagledamot Magnus Ek deltog och gav sin syn på lokal- och regionalpolitiken från ett rikspolitiskt perspektiv.