länets livsmedel i fokus

Centerpartiets ledande företrädare i Region Östergötland och i länets 13 kommuner skriver en debattartikel om vikten av att den regionala livsmedelsstratgin implementeras i kommunerna.

I april 2018 antog Regionfullmäktige den regionala livsmedelsstrategin för Östergötland. Nu återstår implementeringsarbetet i kommunerna där arbetet redan startat i vissa kommuner medan andra ännu inte har kommit igång.

Östergötland är ett län med mycket goda förutsättningar för utveckling av livsmedelsproduktion. De östgötska slätterna är kända för den bördiga jorden, där grödor av olika slag kan odlas och förädlas, för att sedan förse stora delar av landet med livsmedel men även användas som råvara till energiproduktion. Sverige ligger långt fram när det gäller att ställa krav både på metoder för ogräs- och skadedjursbekämpning men också när det gäller förhållande i djurhållning och djuruppfödning. Vårt jordbruk ska vara hållbart och ge oss en sund och säker mat som kan serveras på våra tallrikar. Detta är förhållanden som den regionala livsmedelsstrategin tar fasta på.

I livsmedelsstrategin anges fyra fokusområden :

 1. Kund och konsument
  Skapa ökad medvetenhet om svenska mervärden genom dialog mellan producent, grossist, detaljhandel, restaurangbranschen och konsument.
 2. Konkurrenskraft
  2030 är livsmedelssektorn i Östergötland ett ekonomiskt draglok genom produktion av både volym- och nischprodukter
 3. Offentlig upphandling
  I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror.
 4. Trygghet
  Tryggad produktionskapacitet och robusta produktionssystem för minskad sårbarhet.

Det är dessa fyra områden som kommunerna nu behöver fokusera på när implementeringen av livsmedelsstrategin ska genomföras. För oss som ledande företrädare för Centerpartiet i de östgötska kommunerna är implementeringen av livsmedelsstrategin en prioriterad fråga. Inte minst är det fjärde fokusområdet som handlar om att säkerställa tillgången till livsmedel vid en eventuell kris det som bekymrar oss mest. En stor utmaning är redan idag att det är svårt att hitta lokala leverantörer som kan klara av att leverera de varor och i den mängd som kommunerna har behov av. Hur upphandlingarna i kommunerna görs är avgörande för att små lokala leverantörer ska kunna delta i upphandlingarna. Det är också viktigt att fler producenter vågar satsa och ta fram nya produkter som motsvarar efterfrågan. Inte minst innebär den vegetariska trenden, som syns i samhället, nya möjligheter för våra lokala lantbrukare. Till exempel så finns förutsättningar att odla mer bönor och andra baljväxter på östgötska fälten. Ett möte mellan konsumenter, grossister och producenter skulle kunna leda till nya affärsmöjligheter för länets lantbrukare. Här kan Region Östergötland, genom Vreta Kluster som har uppdraget att koordinera och verkställa den regionala livsmedelsstrategin, hjälpa till att skapa förutsättningar för forskning och innovationer. Med gemensamma krafter ska vi utveckla Östergötland till en ännu starkare livsmedelsregion men också säkerställa försörjningen av livsmedel vid en eventuell kris.

Julie Tran (C) Regionråd i Region Östergötland
Kerstin Sjöberg (C) Regionråd i Region Östergötland
Sven-Inge Karlsson (C) Kommunalråd i Ydre Kommun
Anders Ljung (C) Gruppledare Kinda Kommun

Camilla Westling (C) Gruppledare i Vadstena kommun
Karl-Gustav Johansson (C) Gruppledare i Ödeshögs kommun
Ian Jameson (C) Gruppledare i Boxholms kommun
Jenny Elander-Ek (C) kommunalråd i Valdemarsviks kommun
Joakim Magnusson (C) Kommunalråd i Åtvidabergs kommun
Hugo Andersson (C) Kommunalråd i Finspångs kommun
Ulric Nilsson (C) Kommunalråd i Söderköpings kommun
Birgitta Gunnarsson (C) Kommunalråd i Mjölby kommun
Jan Arvidsson (C) Gruppledare i Motala kommun
Karin Jonsson (C) Kommunalråd i Norrköpings kommun
Muharrem Demirok (C) Kommunalråd i Linköpings kommun