Östgötacenter lyfter jordbrukets klimatpositiva egenskaper

Centerpartiet drev i sitt förslag till partiprogram en stark miljö- och klimatpolitik med fokus på tekniska lösningar och innovationer.

Satsningar inom skogsbruket fanns redan med i texten, men inom Östgötacentern tyckte vi att jordbrukets klimatpositiva förmåga hade glömts bort i förslaget till partiprogram som lades fram inför stämman i Karlstad. Därför drev vi på om förändringar i programtexternas att-satser, både i Landsbygds -och Miljökommittéerna. Glädjande nog ställde sig partistyrelsen och stämmodeltagarna positiva till våra förslag. Det handlar om att lyfta och stimulera tekniker för att öka jordbruksmarkens förmåga till kolinlagring samt att ekonomiska incitament för klimatpositiva åtgärder ska stärkas inom jordbruksnäringen lika väl som inom skogsbruket.

Med dessa tillägg känner vi oss trygga för att jordbrukets roll som en del av lösningen på klimatförändringarna stärks och får mer uppmärksamhet.

Anna Jamieson, kommittén för Landsbygdsfrågor och Kerstin Sjöberg, kommittén för miljö och klimatfrågor.