Världsmiljödagen 2020

Sverige står inför stora utmaningar.

Klimatförändringar, plast i våra hav, spridning av giftiga kemikalier, överutnyttjande av ekosystem – allt det här är hot mot djur och natur, människors hälsa, en hållbar ekonomisk tillväxt och planetens överlevnad.


Centerpartiet vill hitta lösningar på problemen. Vi ser möjligheterna med en cirkulär ekonomi, med förnybar energi, med ny grön teknik som kan fånga in och lagra koldioxid, med miljövänliga bränslen.
Samtidigt måste vi få bort plast och gifter från hav och natur. Hela 79 procent av svenskarna upplever skräp i vår närmiljö som ett stort problem, enligt ”Skräprapporten 2020” av Håll Sverige Rent. Där framgår att 95 procent också tycker att det är viktigt att minska nedskräpningen.
Vi måste alla ta ansvar för miljön. Centerpartiet arbetar varje dag för ett grönt, växande och förnybart Sverige.


Se hela vårt flygblad genom att trycka här! , 1.9 MB.