Samtal om att vara förtroendevald med start för kyrkoval 2021

Östergötlands kyrkopolitiska sektion bjuder in tillsammans med stiftsfullmäktigegruppen till en kyrkdag om att vara förtroendevald i Svenska Kyrkan med utblick på framtiden. Vi är glada att Biskop Martin Modeus medverkar på förmiddagen. Vi har ordnat en väl tilltagen lokal så vi kan sitta med enskilt. Det är ett maxantal på 40 deltagare så först till kvarn gäller.
Dagen ger viktiga pusselbitar i att vara förtroendevald. DU är en viktig pusselbit för att vi tillsammans ska göra en bra insats i Svenska Kyrkan.


Målgrupp
Vi som representerar Centerpartiet i Svenska kyrkans i församling, pastorat, stift och kyrkomöte i Linköpings stift


Plats: Församllingsgården, Kisa, Ulrikagatan 3, 590 36 Kisa
Tid: Söndag 8 april, kl 09:00-14:30


Program
09.00 Samling, fika
09.30 Andakt, information
10.00 Att vara förtroendevald och ideell i svenska kyrkan, Biskop Martin Modeus,
12.00 Lunch
13.00 Aktuella frågor i kyrkomöte, stift och församlingar.
Kyrkoval 2021, Roger Sandström, Leif Andersson m.fl.
14.30 Avslutning


Anmälan/frågor/specialkost
Anmälan senast 4 september till Gunni Karlsson, gunni.karlsson@hotmail.com eller telefon 070-353 46 54 kostnad 100 kr (swishas eller betalas kontant) till Gunni för fika och lunch.