Centerpartiet delar ut uppsatsstipendium

Centerpartiet i Östergötland instiftade under våren ett uppsatsstipendium till den uppsats kandidat- eller mastersuppsats som bäst främjar en grön klimatomställning och hållbart samhället via innovation och teknik.

Under måndagen delades stipendiet ut av distriktsordförande Birgitta Gunnarsson tillsammans med flera ledande Centerpartister i Östergötland.

Det första stipendiet tilldelades Karin Schalin och Linn Mauritzsson för uppsatsen Förändringsvilja och färdmedelsval En intervjustudie om hållbart resande i mindre kommuner i Östergötland, skriven vid Linköpings Universitet under våren.

  • Det är ett roligt sätt att uppmärksamma uppsansskrivande och vi hoppas att fler vill skriva om detta intressanta och viktiga ämne framöver, säger stipendiaterna Karin Schalin och Linn Mauritzsson.

Syftet med stipendiet är att lyfta och premiera de studenter som via sina studier utmanar och utvecklar rådande teknik och forskning för att göra vårt samhälle mer hållbart och klimatsmart.

  • Dagens studenter är framtidens ledande ingenjörer, chefer och forskare. Det är därför viktigt att vi visar uppskattning för deras viktiga arbete i att utveckla och effektivisera dagens teknik. I år är första gången vi delar ut ett uppsatsstipendium, och vi kommer fortsätta på årlig basis framöver, säger Felix Grönqvist, ombudsman för Centerpartiet Östergötland.
  • Det är positivt att studenter engagerar sig i frågan om hållbart resande, och det ger oss som jobbar med regional kollektivtrafik en bra bild om hur det kan se ut i mindre kommuner. I Östergötland har vi länge arbetat för ett hållbart resande. Men olika kommuner har olika förutsättningar, beroende på såväl storlek som geografisk läge. Jag tar bland annat till mig att vi behöver göra ett större informationsarbete kring vår Närtrafik. Invånarna har tydligt efterfrågat anropsstyd kollektivtrafik utan att veta att det finns i Östergötland, säger Julie Tran, regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.