Nu ökar vi tillgängligheten till bup

Hälso- och sjukvårdsnämnden gör en extra satsning för att öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin i länet. Resurstillskottet ska användas till att öka antalet neuropsykiatriska utredningar.

– Väntetiderna till att få vård inom barn- och ungdomspsykiatrin är för långa. Det är viktigt att barn i behov av stöd och hjälp genom BUP kan få det snabbare och därför gör vi denna tillgänglighetsatsning, säger regionrådet Helena Balthammar (S), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sedan ett par år pågår ett arbete för att korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin i länet. Det handlar framför allt om utredning och behandling inom det neuropsykiatriska området.

Många av de barn och unga som väntar har behov av komplex utredning och utredning för autism.

– Det är också värdefullt att ta vara på möjligheten att utföra utredningar i samverkan med skolan och i den unges trygga närmiljö, säger regionrådet Kerstin Sjöberg (C), 3:e vice ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade hösten 2019 om extra medel för att förbättra tillgängligheten, bland annat genom utvecklade arbetssätt och rekrytering av psykologer. Även om antalet väntande minskat något så har initiala svårigheter vad gäller rekrytering av nyutbildade så kallade PTP-psykologer samt effekter av pandemin inneburit att de uppsatta målen inte nåtts.

Dagens nämndbeslut innebär ett resurstillskott på 7 miljoner kronor per år. Uppdraget till verksamheterna handlar bland annat om att anställa totalt 12 PTP-psykologer vid länets BUP-kliniker och öka antalet utredningar. Totalt för länet handlar det om 480 extra utredningar per år, utöver de nuvarande cirka 1200 utredningar som görs per år.

Fotnot: PTP står för Praktisk tjänstgöring för psykologer.