Var du bor ska inte påverka dina möjligheter att vara miljövän

Östergötland är ett stort län och många är beroende av bilen. När bränslepriserna ökar så påverkar det människors vardag negativt, något vi behöver åtgärda. Över detta hänger också vår tids stora ödesfråga, klimatet. Vi måste satsa mer på den gröna omställningen – inte mindre.

Nu hörs röster att vi måste sänka klimatambitionerna för att sänka bränslepriserna. Detta är helt fel och en oroande utveckling. Vi inte bara kan, utan vi ska, sänka bränslepriserna vid pump samtidigt som vi behåller våra höga klimatambitioner. Människor på landsbygden ska inte behöva välja mellan att bo kvar eller att bidra till en grön omställning. Man ska kunna bo i hela länet och samtidigt kunna göra gott för miljön och klimatet.

Vi lever i en verklighet där en tredjedel av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn och vi behöver minska utsläppen med 70 procent till 2030. Detta sker delvis genom reduktionsplikten, som innebär att bensin och diesel blandas upp med förnybara drivmedel, och är ett väldigt viktigt verktyg i den här omställningen.

Bränslepriserna för förnybara drivmedel måste sänkas för alla de som är beroende av sin bil för att få vardagen att gå ihop, till stor del människor och företag på landsbygden. Därför vill vi i Centerpartiet satsa 7,5 miljarder kronor på åtgärder som underlättar för den som behöver sin bil, men utan att tumma på våra klimatambitioner. Vi vill därför se följande förändringar:

  • Sänk skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten
  • Stoppa skattehöjningen på biodrivmedel
  • Reformera reseavdraget med ökat landsbygdsfokus
  • Öka produktionen av biodrivmedel i Sverige

Det är utsläppen som ska bekämpas, avstånd ska inte vara ett problem. Östergötland har en stor landsbygd och därför är det viktigt att underlätta för människor som behöver resa långt i sin vardag och samtidigt göra det billigare att vara miljövänlig. Du ska ha rätt att vara klimathjälte – oavsett var du bor!

Muharrem Demirok (C), riksdagskandidat och kommunalråd i Linköping