Riksdagsbesök i Valdemarsvik

Riksdagsledamot besökte vårdcentralen i Valdemarsvik

På torsdagen besökte Sofia Nilsson Valdemarsvik. Sofia Nilsson Centerpartiets riksdagsledamot från Skåne och partiets talesperson i sociala frågor och psykisk hälsa. Sofia besökte vårdcentralen i Valdemarsvik och samtalet kretsade kring förutsättningarna att bedriva vårdcentral på landsbygden. Verksamhetschefen Charlotte Kettle berättade om svårigheterna att få sökande till lediga platser.

Sofia Nilsson beskrev hur socialutskottet har tagit beslut om en primärvårdsreform, som innebär att primärvårdens betydelse för svensk sjukvård lyfts. Till exempel ska patienter kunna få en fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Man ska också kunna lista sig på en vårdcentral var man vill i landet oavsett var man bor.

  • Helheten i svensk sjukvård bygger på en fungerande primärvård, därför stärker vi den nu. Här i Valdemarsvik har vi idag varit för att prata om samarbetet mellan kommunal sjukvård och den regionala primärvården, säger Sofia Nilsson.

En förutsättning för en god nära vård är att det finns ett gott samarbete mellan den kommunala hemsjukvården och den regionala vården. Därför fanns med på besöket även Centerpartistiska politiker från både regionen och kommunen.

Region Östergötland har beslutat om att utveckla ett vårdcentrum i Valdemarsvik där samverkan mellan kommunen och regionen är viktig för att erbjuda invånarna en god hälso- och sjukvård.

  • Den kommunala hemsjukvården är beroende av vårdcentral, då behöver det finnas fasta läkare där, säger Marie Lindh Eriksson, ordförande i kommunfullmäktige i Valdemarsvik
  • Särskilt för kroniskt sjuka är en väl fungerande vårdcentral en trygghet i vardagen, säger Carola Andersson ledamot i regionfullmäktige och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionrådet Kerstin Sjöberg beskrev hur vårdcentraler på landsbygd som ligger långt från sjukhus har utökat uppdrag och att förutsättningarna är annorlunda än i städerna.

  • Särskilt vårdcentraler som ligger långt från sjukhus behöver stärkas ytterligare, eftersom de har ett större uppdrag, säger Kerstin Sjöberg.