Centerpartiet i östergötland presenterar gravidrapport

Bild

Vårt gravidpaket; en sammanhållen vård genom alla faser. 

Centerpartiet i Östergötland lanserar härmed ett gravidpaket för en sammanhållen vård genom alla tre faserna; graviditet, förlossning och eftervård.

1. Skapa ett samlat informationsmaterial på flera språk
Vi vill att Informationsmaterial tas fram som kan skickas med till alla gravida efter första besöket på mödravårdscentralen. Materialet ska omfatta graviditetens alla faser, förlossning, amning och eftervård samt information om hälsa och livsstil och om var stöd och hjälp kan fås.

2. Inför principen en födande – en barnmorska
Vi vill införa caseload-metoden. Det innebär att en barnmorska eller en liten grupp barnmorskor följer den gravida kvinnan under hela graviditeten, vid förlossningen och eftervården. Metoden leder till ökad trygghet, färre förlossningsskador och snabbare anknytning till barnet. Dessutom bidrar den till en bättre arbetsmiljö för barnmorskorna och förordas av deras förbund.

3. Säkerställ en tydlig plan för eftervården
Idag underskattas ofta vårdbehoven efter förlossningen och många kvinnor vittnar om svårigheter att få hjälp med sina förlossningsskador. Vi vill att eftervården utökas och att mer resurser tillförs så att kvinnor snabbare ska kunna få tillgång till vård och behandling för eventuella förlossningsskador. För att underlätta bör det göras en plan för varje kvinna efter förlossningen där det tydliggörs vilken vård som kommer behövas på kort och lång sikt. Både fysisk som psykiska hälsa ska inkluderas, och även information om återhämtning.

4. Garantera amningsstöd för den som önskar amma
Vi vill att amningsstödet ska vara i linje med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för amning i 10 steg. Olika stöd krävs beroende på om det är första barnet eller inte, samt beroende på den kulturella kontexten. Det är viktigt att stöd och hjälp vid amningsbesvär är enkelt att få tillgång till och att stödet kan ges på flera språk.

5. Mer forskning kring eftervård och förlossningsskador
Forskning som handlar om vården efter hemkomst från BB är mycket bristfällig. Vi vill att mer forskning ska göras för att öka kunskapen och möjliggöra korrekt bedömning av kvinnors hälsotillstånd och skadeläge efter förlossningen. Inga kvinnor ska få höra att “allt ser bra ut” för att senare upptäcka att de har allvarliga förlossningsskador. 

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR. , 97.2 kB.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.