Julie Tran ny gruppledare för Centerpartiets regiongrupp

”Jag är väldigt glad och tacksam över gruppens förtroende att välja mig till ny gruppledare”, säger Julie Tran.

I slutet av oktober samlades Centerpartiets regiongrupp tillsammans med distriktsstyrelse för att välja bland annat Centerpartiets gruppledare för regiongruppen. Mötet valde då Julie Tran, 37 år från Linköping till partiets nya gruppledare.

”Det vilar ett stort ansvar i att agera aktivt och konstruktivt i opposition för östgötarnas och Östergötlands bästa. Centerpartiet kommer att arbeta för att det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela Östergötland oavsett om man bor på landsbygden, i mindre tätort eller staden. Regionen står inför stora ekonomiska utmaningar framöver men vi behöver fortsätta trygga bemanningen inom vården och erbjuda en jämlik vård av hög kvalitet. Givet de ökade bränslekostnaderna kommer vi även behöva jobba för att kollektivtrafiken fortsatt ska vara attraktiv och bli ett alternativ för fler arbets- och studiependlare”, avslutar Julie Tran.