Ny majoritet väljer höjt högkostnadsskydd

Vården blir dyrare. Nya styret i Östergötland väljer att höja högkostnadsskyddet. Det stod klart efter att ett förslag röstats igenom med minsta möjliga marginal under hälso- och sjukvårdsnämnden på måndagen. Vänsterpartiet föreslog oförändrat högkostnadsskydd och S, C och MP ställde sig bakom. Mycket talar för att M, KD, L och SD kommer driva igenom höjningen även i regionfullmäktige i slutet av november.

Under måndagen beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om förslag på avgiftsbestämmelser för nästa år. Som en del i beslutet ingår höjd gräns för högkostnadsskydd för sjukvård, där beloppsgränsen höjs från 1150 till 1300 kronor. Vänsterpartiets ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden Mona Olsson är kritisk:

- Att höja gränsen för högkostnadsskyddet är alltid tveksamt men att göra det mitt under en ekonomisk kris med kraftig inflation och skenande priser på mat och energi, det är direkt oansvarigt säger Mona.

- Det är fel att lägga ytterligare börda på dem som redan har det tufft att få ekonomin att gå ihop, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Jag kan bara instämma. I en tid där många medborgare har fått avsevärt mer osäker och ansträngd ekonomi, i en lågkonjunktur, är det väldigt olyckligt att dessutom höja nivån i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Ekonomin ska inte vara ett hinder för att söka vård om man behöver den, säger Kerstin Sjöberg (C), tredje vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

När nämnden gick till beslut yrkade Vänsterpartiet avslag på höjd gräns för högkostnadsskydd. Frågan gick till votering och avgjordes med minsta möjliga marginal; 9 för och 8 emot höjningen. S, C och MP ställde sig bakom förslaget om oförändrat högkostnadsskydd. Framöver kommer vården att bli dyrare för östgötarna.

- Jag är både besviken och förvånad. Hur kan man höja gränsen för högkostnadsskyddet just nu? För mig är det obegripligt. Hushållens ekonomi är ansträngd och människor riskerar hamna i en situation där de kan tvingas välja bort andra nödvändigheter för att ha råd med vårdkostnader. Eller ännu värre, kanske helt avstår från att söka vård. Det är inte bra, säger Mona Olsson.

Frågan om högkostnadsskyddet avgörs slutgiltigt under kommande regionfullmäktige den 23 november.

Presskontakt:

Kerstin Sjöberg, (C) tredje vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, 073-078 89 56

Torbjörn Holmqvist,(S) ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-652 24 24

Mona Olsson, (V), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden, 073-096 97 84

Catarina Engström, (MP) ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden, 076-310 30 22