Interpellation angående hur stärks kompetensförsörjningen i 24sju verksamheten!

Koalition för Östergötland har under föregående mandatperiod sett utmaningen med kompetensförsörjningen och ett flertal beslut har också tagits för att underlätta för en hållbar kompetensförsörjning främst inom 24sju-verksamhet.

För ungefär ett år sedan 2022-04-06, fattade Regionstyrelsen ett omfattande beslut om Åtgärder för stärkt långsiktig kompetensförsörjning av 24sju-verksamhet. Beslutet innehöll 16 åtgärder om 60 miljoner kronor.

Den nya styrande majoriteten M, KD, L med stöd av SD strök direkt i sin första budget en av åtgärderna:

Erfarenhetstillägget, en nivåhöjande satsning om 20 miljoner kr.

Erfarenhetstillägget var en satsning för att stimulera attraktivitet och för att premiera och möjliggöra lönetillägg till de medarbetare inom vårdförbundets avtalsområde som bygger erfarenhet inom 24sju-verksamhet och är kvar och utvecklar sin arbetsplats över tid.

 • Erfarenhetstillägg, 20 mkr
 • Lönehöjning Kommunal, 6,5 mkr (från år 2023)
 • Arbetstidsmodell, inom Hälso-och sjukvårdens ram
 • Utbildningstjänster Barnmorskor, 20 mkr
 • Utbildningstjänster Specialistundersköterskor, 5 mkr
 • Lönesättning Specialistundersköterskor, 0,5 mkr
 • Ledarutveckling, 0,5 mkr (engångsmedel 2022)
 • Generationsväxling pilot inom 24sju, 10 mkr (engångsmedel 2022)
 • Marknadsföring, 1 mkr
 • Studentmedarbetare, 1 mkr
 • ELSA, inom Hälso-och sjukvårdens ram
 • Uppdragsbank, inom Regionledningskontorets ram
 • Omvårdnad ledarskap, 2 mkr
 • Utvecklingsdialoger, inom Produktionsenhetens ram
 • Verksamhetsnära utveckling, inom Hälso-och sjukvårdens ram
 • Attrahera-insatser för seniora medarbetare

SUMMA: 60 mkr år 2022, varav 56 mkr är nivåhöjande

Min fråga till ansvarigt regionråd är:

Vilka ytterligare personalsatsningar avser den styrande majoriteten M, KD, L med stöd av SD att ta bort inom 24sju verksamheten?

Kerstin Sjöberg