Interpellation angående journalsystemet mellan Vårdcentralen Österbymo och Höglandssjukhuset Eksjö

I Ydre kommun är det många invånare som hänvisas till Höglandssjukhuset Eksjö, som finns i Region Jönköping. Det är ett sjukhus som avståndsmässigt ligger nära. De patienter som eventuellt sedan skickas tillbaka till Vårdcentralen Österbymo för uppföljning eller vidare stöd upplever ofta att kommunikationen mellan de båda vårdenheterna brister. Det har att göra med att journalsystemen i de båda regionerna inte ”pratar” med varandra.

Österbymo vårdcentral har heller ingen möjlighet att se vilka som är inlagda på sjukhuset för att lättare planera för eventuell mottagning av utskrivningsklara patienter.

Det här är ett bekymmer eftersom det leder till sämre vårdservice till berörda Ydrebor och sämre förutsättningar att utföra ett bra jobb för medarbetare på båda sidor av länen. I det avseendet är det också svårt att tala om ”Nära vård” eftersom det i vissa fall är bättre kommunikation mellan Jönköping och Australien, där svarar man på röntgenutlåtanden, än mellan Jönköping och Östergötland.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:

  • Vad är anledningen till att journalsystemen i de båda regionerna inte kommunicerar med varandra?
  • Vad kan göras för att förbättra vårdservicen till drabbade Ydrebor och förutsättningarna för medarbetare?
  • Hur mycket betalar Region Östergötland till Höglandssjukhuset Eksjö för behandling av patienter?

Linköping den 29 mars 2023

Julie Tran