Interpellation angående förutsättningarna för fristående kulturskapare

Lågkonjunktur, ökad inflation och höjda kostnader slår hårt mot flertalet. Kanske ändå att våra mindre fristående kulturskapare har det tuffast i hårda ekonomiska tider där hushåll och företag får prioritera vad pengarna ska läggas på. 

Samtidigt pågår arbete med att revidera Region Östergötlands kulturplan. Men vilka, utöver de stora aktörerna, ska fylla Östergötland med kultur om kulturskaparna försvinner då de inte har ekonomisk möjlighet att försörja sig på sig sin konst?

Min fråga är därför till ansvarigt regionråd

Vad görs för att stötta våra fristående kulturskapare under denna tuffa tid?

Jenny Elander Ek