REGERINGEN MÅSTE AGERA FÖR BIOGASEN!

Det vänder snabbt inom biogasvärlden. Inom loppet av tre månader har vi gått från besvikelse och förtvivlan över EU-domen som fördyrar biogasen, till att känna lite hopp och framtidstro. Det beror på ett nytt EU-beslut från mars som nu möjliggör skattebefrielse på biogas. Men det kräver arbete av regeringen.

Låt oss ta det från början. Enligt en EU-lag ska biogas beskattas i nivå med likvärdigt fossilt bränsle. Medlemsländer får dock skattebefria bränslen från biomassa, vilket Sverige gjort för biogasen. Skattebefrielsen är frivillig och räknas som ett statligt stöd. Det här stödet måste vara godkänt av EU-kommissionen för att få genomföras och för att gälla. Kommissionen godkände Sveriges statsstöd år 2020 för att gälla i 10 år till 2030. Det som skedde efter godkännandet var att det tyska företaget Landwärme GmbH vände sig till EU-Tribunalen för att ogiltigförklara kommissionens beslut. I december förra året dömde Tribunalen till förmån för det tyska företaget och ogiltigförklarade därmed Sveriges statsstöd för biogas.

Ingen överklagan av domen har gjorts. Sveriges regering bedömde att möjligheterna för ändrat domslut var ”ytterst begränsade”. De valde istället att stödja Kommissionen i sitt arbete att fatta nya beslut för att få godkännanden på plats för Sveriges skull. En process som beräknas ta cirka 15 månader. Regeringen skickade även brev till EU-kommissionen för att lyfta stödets betydelse ”för klimatet, industrin och energiomställningen.” Här är regeringen på tok för passiva. Större handlingskraft än så behövs!

Det som skett är en enorm förlust för Sveriges biogasproducenter och konsumenter. Förtroendet för politiken blir inte heller bättre av spelregler som ändras så hastigt. Situationen har även skapat en osäkerhet kring tidigare beslut. Kommer det krävas återkrav på de belopp som tidigare medgetts? Oavsett befinner vi oss i en akut situation där behovet av energiförsörjning snarare ökar än minskar på grund av Rysslands krig i Ukraina. Biogasen är även nödvändig i klimatomställningen och bidrar till både jobb och landsbygdsutveckling.

Vad regeringen kan göra i nuläget är flera saker. För det första, anmäl att Sverige ska skattebefria biogasen! I början av mars godkände nämligen Kommissionen ändringar i den allmänna gruppundantagsförordningen, förkortat GBER. Ändringarna innebär att Sverige under denna förordning enbart behöver anmäla till kommissionen att de avser ge stöd och helt skattebefria biogas utan att behöva ansöka och invänta godkännande från EU-kommissionen som förut. Därmed kan Sverige återigen skattebefria biogasen fast under en annan lagstiftning. Detta kräver dock att regeringen faktiskt anmäler det till kommissionen, vilket i skrivande stund inte skett än. Vi får hoppas att det inte ska ta månader som det gjorde för energiminister Ebba Busch att skicka in elstödsansökan till EU-kommissionen.

För det andra behöver regeringen säkerställa att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan har beviljats av Skatteverket. Det är både orimligt och ohederligt att kräva svenska producenter, jordbrukare och småföretag på drygt tre miljarder kronor, när de enbart följt svensk lag och EU-rätt.

Regeringen behöver agera nu!

Julie Tran
Gruppledare Centerpartiets regionfullmäktigegrupp