Skala upp egenmonitoreringen!

Trots att Region Östergötland har upphandlat system för egenmonitorering är det alldeles för få patienter som får tillgång till det (700 enligt Delårsrapport 03). Därför lägger nu Centerpartiet nämndinitiativ i Hälso-och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen för att fler ska få tillgång till egenmonitorering. Det ger en tätare uppföljning av sjukdom så att försämrad hälsa kan förebyggas, det ger större egenmakt och trygghet för patienten, det ger mer träffsäkert nyttjande av vårdens resurser.

Egenmonitorering innebär att patienten själv med hjälp av modern teknik provtar och hanterar sin sjukdom utifrån fastställda rekommendationer. Då patientens gränsvärden inte ligger inom fastställda intervall ”varnar” systemen och vårdpersonal blir inkopplad. Det handlar t.ex. om astma, KOL, hjärtsvikt, diabetes, men även havandeskapsförgiftning. Det går att utveckla systemen för fler områden som skulle göra det tryggare och enklare för patienten samt avlasta för medarbetarna inom vården.

Centerpartiet har därför lagt nämndsinitiativ i frågan i både Hälso- och Sjukvårdsnämnden och i Regionstyrelsen.

Vid frågor kontakta Kerstin Sjöberg, vice gruppledare (C) och ledamot av HSN och RS, på mail kerstin.i.sjoberg@regionostergotland.se eller på telefon 073-078 89 56.