Regionen behöver klara besked från regeringen!

Landets regioner går de kommande åren mot en mycket svår ekonomisk situation. En kombination av stora pensionskostnader, inflation och ökade behov av hälso- och sjukvård gör att regionernas ekonomier är svaga. Det gäller även för Region Östergötland där prognoserna visar på historiskt stora underskott.

Med anledning av detta har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet lämnat in ett nämndinitiativ till regionstyrelsen där man föreslår att regionen skickar en skrivelse till regeringen för att få klara besked om vilket ekonomiskt stöd genom höjda statsbidrag som regionen kan få de kommande åren.

- Det är viktigt att vi som region är tydliga mot regeringen. Vi utgår därför ifrån att vi kan enas mellan opposition och majoritet om att påtala vilka utmaningar som vi står inför. Att beskriva den svåra ekonomiska situationen och visa på behovet av goda planeringsförutsättningar borde inte vara någonting som skiljer oss åt, säger Julie Tran gruppledare för Centerpartiet.

De styrande partierna i Region Östergötland valde att vid regionstyrelsens möte 10 maj att skjuta på beslut om att sända en skrivelse till kommande styrelsemöte.