Regionstyret stoppar förslag som minskar besök på akuten!

På region Östergötlands hemsida kan man om mobil röntgen läsa att i den östra länsdelen finns en mobil röntgenenhet som framförallt vänder sig till sköra människor på särskilda och enskilda boenden. Men enheten används också vid större evenemang som Vätternrundan eller O-ringen. 2023 var överenskommelse att detta skulle finnas i hela Östergötland. Nu stoppar den styrande majoriteten M, KD, L med stöd av SD den planerade jämlika vården för hela Östergötland.

- Den mobila röntgen gör stor skillnad för äldre sköra personer som efter ett fall, kan slippa transport till sjukhuset för röntgenundersökning. Det är humant för den äldre personen, det gör att onödig ambulanstransport och besök på akutmottagningen inte behöver göras. I hemmet kan bedömningen göras om personen behöver vård på sjukhus, och få en direkt planering för vård på rätt avdelning.- Mobil röntgen finns i nuläget bara i den östra länsdelen och det är beklagligt att styrande partierna M, KD, L med stöd av SD, stoppar tillgången till mobil röntgen i övriga länet. En resurseffektiv modell för Nära vård, som avlastar akutmottagningar och ambulanstransporter, avlastar kommunal personal och anhöriga och framför allt avsevärt minskar lidande och vårdskador hos äldre sköra personer, säger Kerstin Sjöberg.

Läs mer om mobil röntgen på:
https://naravard.regionostergotland.se/nv/projekt-och-aktiviteter/gemensamt/mobil-rontgen