Interpellation angående överutskrivning av depressiva läkemedel inlämnad

Centerpartiets vice gruppledare Kerstin Sjöberg har lämnat in en interpellation kring överutskrivning av psykofarmaka i Region Östergötland. 

Enligt OECDs rapport (Health at a Glance, 2019) sticker Sverige ut med hög förskrivning av antidepressiva läkemedel. Antalet patienter ökar och i dag tar var tionde svensk psykofarmaka. Socialstyrelsen rekommenderar i första hand psykologisk behandling för lättare och medelsvår depression eller ångest. Allt fler barn och unga äter antidepressiva läkemedel. Kan den höga förskrivningen ha ett samband med brist på tillgång till psykologisk behandling? I många fall är det säkerligen livräddande att få dessa läkemedel men i andra fall borde det rimligtvis gå att trappa ned och också erbjuda annan behandling.

Med anledning av ovanstående frågar Kerstin ansvarigt regionråd:

  • Hur stor andel av Östergötlands befolkning får idag antidepressiva läkemedel?
  • Hur ser tillgängligheten ut till psykologisk behandling i Östergötland?
  • Hur säkerställs att Socialstyrelsens rekommendation om psykologisk behandling i första hand efterlevs?

- Psykisk ohälsa ökar i alla åldrar. Det finns också en brist på samtalsbehandlare i Östergötland. Jag är orolig för att människor år ut och år in enbart får läkemedel i stället för psykologiska behandlingar, säger Kerstin Sjöberg. Kanske är det snabbare gjort att skriva ett recept än jobba med andra behandlingsmetoder vid exempelvis lättare depression och ångest? Läkemedel som kan vara beroendeframkallande till en tiondel av Sveriges befolkningen är inte rimligt, därför har jag skrivit den här interpellationen avslutar Kerstin Sjöberg.