Visa företagen att Ni jobbar för en lösning!

Centerpartiet kräver svar från Tidöpartiernas riksdagsföreträdare i Östergötland angående biogasen, Vad gör ni?

Skattebefrielsen för biogas ogiltigförklarades i EU-tribunalen i december.  Sedan dess har priset för biogasen vid pump ökat väsentligt, med minskad efterfrågan och därmed ökade utsläpp som följd.  Prisökningen påverkar både privatbilismen, företagen och den offentliga verksamheten.  Kostnaden för t.ex. kollektivtrafiken har ökat med miljontals kronor.

- Att biogasen har positiva effekter på klimatet är tydligt och i ett lantbrukslän som Östergötland är förutsättningarna för produktion extra goda.  Rötad gödsel blir en bättre gödning.  Därmed minskar behovet av konstgödsel och vi får en mindre utlakning av växtnäring till våra sjöar, vattendrag och hav, säger Julie Tran, gruppledare för Centerpartiet i Region Östergötland.

- Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld innebär också att vi behöver göra oss mindre beroende av utländsk olja och istället tanka svenskt.  Det är heller inte bara fordon som kan ställa om, det finns även möjlighet för industrin att ställa om från naturgas till biogas.  Det gör våra företag mer konkurrenskraftiga och mindre sårbara, säger Christian Widlund, oppositionsråd i Norrköpings kommun.

- Branschen väntar nu på besked!  De producerande företagen har gjort stora investeringar och hade kanske planerat för ytterligare investeringar i vårt län.  Det rör sig om arbetstillfällen och tillväxt, ofta på landsbygden.  Nu är dessa viktiga miljösatsningar hotade, säger Julie Tran, gruppledare för Centerpartiet i Region Östergötland.

Branschen har själva påpekat möjligheten att gå via GBER istället.  Detta har också föreslagits i skatteutskottet men röstats ned.  Nu undrar vi i Centerpartiet i Östergötland – vad händer?  Kommer det några besked?  Besked som är viktiga för länets företag, för klimatet och vår utveckling framåt.

Vad gör riksdagsföreträdare för Tidöpartierna i länet för att lösa frågan?  Det är total tystnad.

Julie Tran & Christian Widlund