Centerpartiet säger nej till ett angiverisamhälle!

I början av året ställde Centerpartiet en fråga i regionfullmäktige till det regionala styret i Region Östergötland (M, KD, L med stöd av SD) om de avsåg införa angiverikrav för Östergötlands vårdmedarbetare när de tog emot ”papperslösa” patienter. Deras svar kunde inte garantera att det inte skedde.

I Tidöavtalet, som är en överenskommelse mellan regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, och samarbetspartiet Sverigedemokraterna, finns nämligen ett avsnitt om migration och integration. Under avsnittet finns ett förslag som handlar om att kommuner och myndigheter ”ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.” Vidare skriver man att det skulle innebära att ”myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras.”

I praktiken skulle ett sådant förslag innebära att vårdens medarbetare ska börja agera detektiver och ange personer som vistas i landet utan tillstånd. Det skulle även innebära att vårdens medarbetare ska ta tid från patienten och agera kontrollanter, istället för att fokusera på att ge vård efter behov. De personer som skulle fara illa av ett sådant förslag är dessutom redan de mest utsatta i samhället.

Då sammansättningen i det nya styret Östgötasamverkan liknar det som finns nationellt, med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, med stöd av Sverigedemokraterna, fanns därmed en oro att det nationella förslaget även skulle tillämpas regionalt och lokalt. Styrets svar var att inget konkret förslag fanns på bordet nationellt än och att de därför inte hade nåt att ta ställning till. För Centerpartiet var det viktigt att höra att styret utifrån ett principiellt ställningstagande ändå kunde säga att ”I Östergötland kommer vi inte kräva av medarbetare att ange papperslösa.” Men det svaret uteblev tyvärr.

Den 15 augusti meddelade regeringen/Tidöpartierna (M, KD, L med stöd av SD) att de går vidare med det kritiserade förslaget om angiverilag och inga undantag avsågs, inte ens inom vården. Detta är anmärkningsvärt och oerhört skadligt för vårt samhälle. Ett angiverisamhälle är långt ifrån det vi behöver idag. Vi skulle snarare behöva öka tilliten mellan varandra, och tilliten till våra myndigheter.

Centerpartiet avser följa upp frågan på nästkommande fullmäktige. Vi behöver fortsatt stå upp för anständigheten och medmänskligheten.

Julie Tran (C), Gruppledare för Centerpartiets regiongrupp i Östergötland
Kerstin Sjöberg (C), vice gruppledare för Centerpartiets regiongrupp i Östergötland
Jenny Elander Ek (C), ledamot av regionfullmäktige
Birgitta Gunnarsson (C), distriktsordförande och ledamot av regionfullmäktige
Trine Platou Vikinge (C), ledamot av regionfullmäktige
Maria Persdotter (C), ledamot av regionfullmäktige