Centerpartiets medlemsomröstning till Europaparlamentsvalet är igång!

Centerpartiet genomför just nu en rådgivande omröstning bland sina medlemmar inför fastställandet av valsedeln till Europaparlamentsvalet 2024. Från Östergötland är bland annat regionpolitikern Julie Tran och linköpingspolitikern Lars Vikinge nominerade att stå på valsedeln.

- Kriget i Ukraina och coronapandemin är konkreta exemplen på hur viktig EU är för att både värna fred och skapa allianser vid stora kriser. Med klimatförändringarnas påverkan på våra liv blir det extra tydligt att Sverige inte kan agera ensam för att stoppa utsläppen. EU är en bra arena för att påverka samhället i rätt riktning och jag vill vara där och bidra, säger Julie Tran (C), gruppledare för Centerpartiet i Region Östergötland.

- Jag vill att EU ska vara en mellanstatlig organisation där samverkan både behöver förstärkas och fördjupas. Det svenska medlemskapet i EU har i mina ögon alltför ofta präglats av ljummet engagemang, säger Lars Vikinge (C), oppositionsråd i Linköpings kommun.

Andra nominerade från länet är Raed El Shabrawi från Motala, Elsie Gisslegård från Norrköping och Dan Andersson från Finspång. Centerpartiets valsedel fastställs på förtroenderådet i november.