Centerpartiet har motionerat om att undanta Region Östergötlands medarbetade från anmälningsplikt!

Oppositionen i Region Östergötland lägger ett gemensamt nämndinitiativ och en gemensam motion angående undantag i förslaget om en angiverilag.

Tidöavtalets förslag om anmälningsplikt för offentligt anställda, såsom läkare och sjuksköterskor, har mött massiv kritik från såväl vårdpersonal som fack- och professionsförbund inom vården. Hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

- De personer som skulle fara illa av ett angiveriförslag är redan de mest utsatta i samhället. Hälso- och sjukvården ska vara en plats där man ska känna sig trygg och få vård efter behov av medarbetare som är utbildade för att vårda och inte ange patienter, säger Julie Tran (C).

 

Nämndinitiativ anmälningsplikt , 492.4 kB.

Motion angiveri , 379.1 kB.