Regeringen slaktar folkbildningen och studieförbunden!

Det regeringen gör just nu är inget annat än en slakt av studieförbunden utan dess like. Det är inte utan att vi blir förbannade, oroade och känner oss ledsna. Om tre år ska nedskärningen vara en halv miljard. Det är orimligt och kommer få tuffa konsekvenser för Östergötland som län.

Den liberala utbildningsministern Mats Persson har gett besked om att detta är en bra prioritering och att han står upp för den. För oss väcker det frågor om Liberaler och Tidöregeringen förstått folkbildningens roll i Sverige.

Folkbildningen i Sverige når de som står längst ifrån arbetsmarknaden - där arbetsförmedlingen fallerar. Skapar ett första trappsteg att stå på för att lära det svenska språket. Folkbildningen är ett samhällskitt för unga och gamla inom kultur, funktionsnedsättning och för alla sektorer i samhället. Vi är närapå chockade över regeringens blindhet för effekterna som kommer komma av denna nedmontering av det svenska samhällsbygget. 

Folkbildningen skapades för och av de som inte hade någon skola att gå till och för att fler skulle få möjligheten att tänka fritt. Miljoner människor har varit en del av folkbildningen genom åren och det har gjort länet och hela Sverige starkt och framgångsrikt. Vi känner en bedrövelse över att Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna lägger sig platta för Sverigedemokraternas fientliga syn på bildning och kunskap. Studieförbunden bidrar till att minska utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån, ingen vinner väl på motsatsen? 

I Östergötland finns så många människor som får och som skulle behöva hjälp och stöd genom folkbildningen. Många tar sina första steg in eller närmare arbetsmarknaden genom olika aktiviteter inom folkbildningen. Samtidigt vittnar så många branscher och yrkesområden om svårigheter att rekrytera. På vilket sätt stärker den här prioriteringen någonting i samhället?  

Tidö-regeringen riskerar att förpassa fler till ett långvarigt utanförskap samtidigt som människor behöver fler vägar in för att gå från utanförskap till arbete, studier och egen försörjning. Centerpartiet står upp för människors rätt till livslångt lärande och för en politik som ger alla människor chansen att utvecklas!  

Julie Tran (C), Gruppledare i Region Östergötland och Vice ordförande beredningen för näringsliv och kompetensförsörjning/utbildning

Birgitta Gunnarsson (C), Distriktsordförande, Mjölby

Joakim Magnusson (C), Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Åtvidaberg

Elisabeth Hagström (C), Kommunstyrelsens ordförande, Ydre

Jenny Elander Ek (C), Gruppledare, Valdemarsvik

Karin Westberg (C), Ledamot Bildningsnämnden, Motala

Christina Back (C), Andre vice ordförande Bildningsnämnden, Kinda

Christoffer Rosendahl (C), Vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Linköping

Lina Cederlöf Lundgren (C), Ledamot Utbildningsnämnden, Norrköping