Interpellation angående pendlarparkeringar har lämnats in

Centerpartiets regionfullmäktigeledamot Maria Persdotter har lämnat in en interpellation angående pendlarparkeringar i Östergötland.

I Östergötland vill vi att så många som möjligt reser kollektivt. Att ta buss eller tåg till arbete och studier är klimatsmart. Men eftersom Östgötatrafiken inte kan trafikera varenda vrå i vår region med linjelagda bussar krävs ibland att pendlaren tar bil till stationen. Då ska det vara enkelt att parkera sin bil i närheten. Parkeringsavgifter kan bli ett hinder, resenären kan tycka att det blir enklare att ta bilen hela vägen och så har klimatet förlorat. Men inte bara det, viktiga intäkter för Östgötatrafiken försvinner.

I Motala har parkeringsplatserna i direkt anslutning till resecentrum varit avgiftsfria. Nu har avgift införts och det har lett till betydligt färre parkerade bilar.

  • Hur ser resandeströmmen från Motala ut efter parkeringsavgiftens införande?
  • Vad innebär det för biljettintäkterna för Östgötatrafiken?
  • Hur har dialogen mellan den politiska ledningen i regionen och den i Motala sett ut inför införandet av parkeringsavgifter med anledning av dess eventuella påverkan på resependling?
  • Vet regionen om fler kommuner kommer införa avgifter på sina pendlarstationer?

 

-       Det är tydligt hur parkeringarna vid Motala station tömts på parkerade bilar sedan avgifter infördes. För regionen kan det innebära minskat resande och minskade biljettintäkter om pendlarna slutar åka kollektivt, det är inte bra för bla miljön. Därför vill Centerpartiet veta hur dialogen mellan regionledningen och kommunerna fortgår, säger Maria Persdotter (C).