Ännu ett skrytbygge på Universitetssjukhuset i Linköping

Region Östergötland går mot rekordunderskott i hälso-och sjukvården. Det är för mig obegripligt att i detta läge välja att lägga sju miljoner kronor på ett cykelhus för personalcyklar vid Universitetssjukhuset.

Jag tycker det är hög tid att personal som cyklar till jobbet får en möjlighet att kunna låsa in cykeln så den inte blir stulen, och att ha ett tak över som skyddar mot snö och regn. Det borde ha funnits för länge sedan och den möjligheten finns exempelvis vid Vrinnevisjukhuset. Varför duger det inte med liknande standard i Linköping? Jag är rädd att denna investering på 7 miljoner kr kommer att stå där med en glänsande fasad på US - tom på cyklar. I konceptet ingår nämnligen att det kommer att vara parkeringsavgift för att parkera cykeln i cykelhuset. Jag yrkade från Centerpartiet på Regionstyrelsen på ”att ge Regionfastigheter i uppdrag att ta fram förslag på cykelhus för US motsvarande den standard som finns på ViN och LiM, där cykelparkerings-avgifter inte blir nödvändiga.” Tyvärr var vi i Centerpartiet ensamma om att tycka så.

Jag är rädd att 7 miljoner kr läggs på ett skrytbygge som kommer att stå tomt, samtidigt som många vårdcentraler har stora behov av investeringar i lokalerna och samtidigt som Regionens vårdverksamheter ska minska sina kostnader avsevärt. Jag tror inte de anställda på US är jättepigga på att betala parkeringsavgift för att cykeln ska stå så fint medan de arbetar. Tror kanske de styrande partierna (M, KD, L med stöd av SD) att detta ska lösa kompetensförsörjningen? Att det kommer vara så attraktivt med detta cykelhus så det kommer locka sjuksköterskor och läkare att söka anställning på US i stället för hos hyrbolagen? Vad tror du?

Kerstin Sjöberg (C), ledamot i Regionstyrelsen, Hälso-och sjukvårdsnämnden och i Regionfullmäktige i Region Östergötland