Interpellation angående konsekvenser av höjt försörjningskrav har lämnats in!

Centerpartiets gruppledare Julie Tran har lämnat in en interpellation som ska ta reda på hur det höjda kravet på försörjning påverkar Region Östergötland.

Sverige är i stort behov av fler arbetande personer inom det offentliga och det privata näringslivet. Kompetensbristen ligger som en våt filt över samhället och hotar välfärden och hämmar tillväxten. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, menar att utmaningen består i att behoven av personal till välfärden och särskilt vård och omsorg växer, samtidigt som antalet sysselsatta blygsamt ökar under perioden 2021-2031. Konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden är stenhård och många branscher efterfrågar personal.

SKR skrev i ett yttrande till regeringen att ”Ett höjt försörjningskrav i enlighet med förslaget riskerar att stänga ute värdefull arbetskraft samtidigt som det råder brist på arbetskraft på hela arbetsmarknaden.” De skriver också att ”Ett ökat försörjningskrav kan försvåra eller rent av omöjliggöra rekrytering av legitimerad personal till hälso- och sjukvården från länder utanför EU/EES. Detta eftersom dessa personer anställs på andra tjänster med lägre lönenivåer tills de fått en svensk legitimationen.”Regeringen och Tidöpartiernas beslut att skärpa försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare utanför EU kommer göra det ännu svårare för kommuner, regioner och företag att finna och anställa medarbetare. Detta sätter ytterligare press på redan hårt ansatta verksamheter inom det offentliga och företag kommer inte växa och frodas i den takt de önskar.De nya reglerna som gäller från den 1 november kräver att personer tjänar minst 27 360 kronor i månaden för att få jobba eller stanna i Sverige. Människor som sedan en längre tid bor i Sverige, talar svenska och har anställning riskerar att bli av med sina jobb och tvingas till en oviss framtid utanför Sverige.

Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt regionråd:

  • Hur kommer de nya reglerna slå mot Region Östergötland?
  • Hur många av regionens egna medarbetare berörs?
  • Finns det någon uppskattning om hur många personer som berörs i det privata näringslivet och de gröna näringarna i vårt län?

- Jag vill veta hur det höjda försörjningskravet påverkar hälso- och sjukvården i Östergötland. Gränsen höjs till 27.360 kronor och det är en lön som inte alla medarbetare når upp till. Det råder redan idag brist på bland annat undersköterskor i Östergötland och även framöver om vi tittar på prognoser. Hur påverkar då detta Östergötlands kompetensbehov och möjlighet till att ge vård till våra östgötar? Säger Julie Tran (C), gruppledare.

Interpellationen i sin helhet , 426.8 kB.