Interpellation kring regionens pausade arbete mot sexuellt våld har lämnats in

Kerstin Sjöberg, centerpartiets vice gruppledare i Region Östergötland har lämnat in en interpellation kring arbetet med att motverka sexuell utsatthet som majoriteten i Region Östergötland har pausat.

I snitt mördas 15 kvinnor per år av en man som de har, eller har haft, en relation med, och våldet är betydligt vanligare än så. I 80 procent av misshandelsbrotten mot kvinnor under 2022 – totalt omkring 23 000 fall – är gärningsmannen en man som kvinnan är bekant med, ofta en partner eller tidigare partner. Samtidigt anmäls långt ifrån alla brott. För många som befinner sig i våldsamma relationer är våldet en normal del av vardagen och att lämna en våldsam relation är bland det farligaste en kvinna kan göra. Vi vet att den dag kvinnan polisanmäler ökar faran dessutom dramatiskt att bli mördad.

Den utsatta kvinnan behöver vända sig till vården med skador, polisen för att göra anmälan om brott, säkra bevis, kommunen för stödinsatser, kvinnojouren för att ta skydd akut. Därpå följer en rad utmaningar att hantera, för att läka, för att klara ekonomin, för att ge eventuella barn en trygg vardag, för att sköta sitt arbete, kanske flytta till skyddad adress, för att genomgå vård och behandling för fysiska och psykiska skador. Att hantera alla olika kontakter innebär en ibland oöverstiglig tröskel för en kvinna i förtryck. Därför är det så viktigt med ett integrerat mottagande för den våldsutsatta. För att det ska räcka att ta sig till ett ställe, och därifrån få de kontakter och det skydd som krävs framåt. För Centerpartiet fanns därför i vårt budgetförslag uppdraget att ”Utifrån genomförd förstudie etablera ett integrerat mottagande med stöd för de som är drabbade av våld i nära relation eller av sexuellt våld” strategiskt viktigt.

Nu informerar styrande M, KD, L med stöd av SD att införandet av det ”integrerade mottagandet av våldsutsatta” pausas. Det är ansträngt läge i regionen. Våldsutsatta kvinnor var bland det första att prioriteras bort. För övrigt har styret inte pekat ut någon annan grupp eller specifik vård som kommer att prioriteras bort, bara att man kommer att acceptera avsteg från överenskommelser, regelböcker och avtal. Budskapet är tydligen: - Du som lever i en relation med våld och sexuellt våld, du får klara dig bäst du kan minst ett år till.

I strategiprogrammet skrev styret att ”vården för sexuellt utsatta ska förstärkas”. Mina frågor till ansvarigt Regionråd lyder

  • Hur kommer ni att förstärka vården för sexuellt utsatta?
  • Vilka kompensatoriska åtgärder avser styret vidta för att minska lidandet för våldsutsatta kvinnor?
  • Hur många utsatta kvinnor är styret beredda att offra genom denna paus?

- Jag tycker det är upprörande att styrande M, KD, L med stöd av SD har så lätt att prioritera bort en verksamhet som syftar till att rädda våldsutsatta kvinnors liv och hälsa, säger Kerstin Sjöberg (C).

Interpellationen i sin helhet (pdf) , 501.4 kB.