Ett Sverigelyft ger pendeltåg vi kan lita på!

I början av året fick Östgötarna bland den sämsta tågtrafiken på tio år. Var femte pendeltåg hos Östgötatrafiken var försenad och gav enbart en punktlighet på 80 procent. Orsakerna var infrastrukturproblem och bristande underhåll av järnvägen. Det här vill Centerpartiet ändra på.

Centerpartiet föreslår därför ett Sverigelyft för att få till en fungerande infrastruktur i hela landet: satsningar på underhåll av vägar, att arbetet med stambanor återupptas, nödvändiga spår för Sveriges industri – och att regeringen omedelbart tillsätter en infrastrukturberedning.

Trafikverkets nya inriktningsunderlag visar att för perioden 2026–2037 behövs ytterligare 150 miljarder kronor till väg- och järnvägssatsningar. Annars räcker inte ens pengarna till nödvändigt underhåll och redan beslutade investeringar, såsom Ostlänken. Eftersatt underhåll gör att Sverige står stilla i utvecklingen – istället för att i full fart köra framåt.

Bara för i år räknar Trafikverket med att förseningarna i tågtrafiken innebär en samhällsekonomisk kostnad på 3,6 miljarder kronor. 70 procent av Sveriges åkerier anser att trasiga vägbanor innebär ett problem för deras verksamhet. Sverigelyftet innebär konkreta satsningar på mindre och enskilda vägar, samt återupptaget arbete med nya stambanor och nödvändiga spår för svensk industri.

Centerpartiets förslag innebär omgående åtgärder för att underhållsskulden ska minska, med målet om att den ska vara helt åtgärdad senast 2035 genom direkta satsningar på svensk infrastruktur. Vi kallar det för ett Sverigelyft, där vi genom att ändra det finanspolitiska överskottsmålet till förmån för ett balansmål frigör resurser som investeras för att säkra svensk infrastruktur och konkurrenskraft för framtiden.

Det stärker Östergötlands och Sveriges ekonomi och tillväxt på sikt samtidigt som det ser till att underhållsskulden för våra järnvägar och vägar inte växer och lägger krokben för både vanliga svenskar och företag som skapar jobb och välstånd i landet.

Regeringens lappkast om stambanorna är ett tydligt exempel på hur vi inte kan göra framöver. Vi kan se hur det blev i grannregionen Jönköping, där det byggdes en helt ny stadsdel intill den planerade järnvägen – rälsen som regeringen sedan drog in. Så kan man inte bedriva en seriös infrastrukturpolitik. Infrastrukturen är den viktigaste satsningen vi gör för klimatet. Den är central för tillväxten i Östergötland och Sverige, och den är även viktig för beredskapen och landets förmåga att försvara sig.

Centerpartiet agerar när vi ser att Sverige står still. Nu är det dags för regeringen att visa om de också är redo att på allvar tackla de utmaningar som svensk infrastruktur står inför. Låt oss inte uppleva fler försenade pendeltåg!

Julie Tran (C), gruppledare Centerpartiet, Region Östergötland

Jenny Elander Ek (C), ledamot i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden