Partistämman bifaller linköpingsmotion om nätbaserade SFI-kursern

Centerpartiets partistämma i Karlstad biföll idag en motion av Anders Monemar, Linköping, gällande nätbaserade SFI-kurser

Nyckeln till god integration är att snabbt komma i arbete. Vägen till egen försörjning behöver kortas. För att uppnå det behöver SFI bli mer flexibelt. Vi behöver en satsning på nätkurser för att nyanlända snabbare ska bli en del av vårt samhälle.

- Det är många som pratar om att i behöver förbättra integrationen. De vanligaste argumenten är att vi behöver satsa på språket, att nyanlända behöver hjälp att komma in i det svenska samhället och få ett jobb. Det är däremot få som kommer med förslag på hur vi kan förbättra dagens mottagande. Jag är glad att stämman har beslutat vi ska komplettera SFI med nätkurser så att utbildningen kan börja samma dag som flyktingar kommer till Sverige istället för att vänta på att bli anvisade till en kommun, säger Anders.

Eleverna kommer till SFI med stora skillnader i förkunskaper. Det är en utmaning att möta alla elever med utmaningar på deras egen nivå. Många elever hoppar dessutom av för att de får jobb under utbildningen. De har idag ingen möjlighet att fullfölja utbildningen på fritiden. Det finns även skillnader mellan SFI-utbildningarna, då de är ett kommunalt ansvar. Det finns ett behov av ett nationellt utbildningsstöd.

Tyvärr är Sverige ett av de europeiska länder som satsat minst på att ta fram nätkurser. Nätkurser kan och ska inte ersätta klassrumsundervisning. Det kan däremot vara ett kraftfullt komplement som underlättar att möta individers skilda förkunskaper, vilja att accelerera sina studier och förstärka sina kunskaper utöver SFI:s lokala utbud. Det vore ovärderligt för både individ och samhälle.

 

För mer information, kontakta:

Felix Grönqvist
Ombudsman Östergötland0738040402
Felix.gronqvist@centerpartiet.se