Träbatterier och grön el

I Östergötland finns mängder av intressanta företag som bidrar till både tillväxt och grön omställning. Ett par av dessa besökte Centerpartiets riksdagsledamot och tillika energi- och klimatpolitiske talesperson Rickard Nordin fredagen den 24 februari.

Ligna Energys innovation är framtagandet av ett tunt, flexibelt, hållbart och relativt billigt energilager baserat på organiskt material. De har ett unikt ”material recept” som VD:n Peter Ringstad kallar det. Huvudingrediensen hos Ligna Energy är lignin, en restprodukt från trä- och pappersindustrin, som då ersätter litium och bly. Man kan alltså kort och gott säga att de tagit fram ett träbatteri. Med den digitala omställningen och bedömningen att antalet IoT-enheter (Internet of Things) ökar så kommer behovet av miljövänliga energilager att öka likaså om vi vill se en hållbar framtid.

Againity är företaget som omvandlar överskottsvärme till elektricitet. I praktiken är de en viktig leverantör av utrustning för småskalig grön elproduktion som kan användas vid befintliga värmeanläggningar. Genom deras ORC-turbin, en patenterad teknik, gör de det möjligt för biovärmeverk runt om i Sverige att uppgraderas till biokraftvärmeverk och producera grön, förnybar och väderoberoende el. Stigande elpriser har bidragit till att allt fler fått upp ögonen för Againitys teknologi. Då besöket gjordes firade de samtidigt en lyckad försäljning i Finland, berättade Elin Ledskog, som är försäljningschef. Fortfarande finns omkring 400 biovärmeverk i Sverige som skulle kunna börja producera el, med hjälp av deras teknik.