Trygg vård kräver trygga medarbetare

Det är svårt att erbjuda vård efter behov när personalen inte räcker till. Med en större andel äldre i samhället och många pensionsavgångar samtidigt är det en utmaning att klara kompetensförsörjningen inom välfärden, framförallt hälso- och sjukvården som Region Östergötland ansvarar för. Centerpartiet presenterar därför nio förslag för hur vi kan få fler att jobba inom hälso- och sjukvården. Förslagen syftar till att öka Regionen Östergötlands attraktionskraft som arbetsgivare.

För det första ska medarbetare ha lön efter kompetens. Vi vill därför se en höjd grundlön till särskilt yrkesskickliga inom dygnet runt-vården. Dessa nyckelpersoner skapar stabilitet i verksamheten, vägleder de mindre erfarna in i yrket och ger förutsättningar för en god vårdkvalitet. Vi vill att erfarenhet ska löna sig. För att öka attraktiviteten och premiera de som är kvar och utvecklar sin arbetsplats över tid, vill vi satsa på en grundlönehöjning för särskilt yrkesskickliga.

För det andra vill vi säkerställa att det blir fler läkare på vårdcentralen. Om vi vill minska trycket på sjukhusen behöver vi satsa på vårdcentralerna som idag saknar allmänläkare. För att få fler allmänläkare behöver vi få ut fler läkare i ST-tjänst. Vi vill därför skapa ett flexiblare Allmänmedicinskt utbildningscentrum, AMC, där det blir möjligt att anställa alla som visar intresse för ST-tjänst i allmänmedicin, i den mån det finns handledare.

För det tredje vill vi reformera regionens bemanningspool. Beroendet av hyrpersonal måste minska. Vi vill därför utforma en kompetenspool, en intern personaluthyrning. Inom kompetenspoolen ska medarbetare få större flexibilitet kring arbetstid, högre lön och få en klinisk karriärmöjlighet. Att arbeta i kompetenspoolen ska vara ett karriärsteg för kompetenta medarbetare.

För det fjärde vill vi digitalisera där det är möjligt och ge medarbetare förutsättningar att använda de verktyg som finns idag och i framtiden. Ny teknik, egenmonitorering och även Artificiell Intelligens erbjuder stora möjligheter att underlätta vardagen för både patienter och medarbetare. Vi vill också att medarbetare inom IT och medicinteknik säkras konkurrensmässiga villkor. Utan dessa grupper finns inte förutsättningar för vårdande personal att effektivt nyttja ny teknik.

Andra förslag i rapporten berör rätt använd kompetens, jämställd arbetsgivarpolitik, paketlösning för landsbygden, proaktiv rekrytering och förslag för att locka tillbaka medarbetare, samt digitalisering och AI.

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp under våren. Det har varit ett gediget arbete som inkluderat inläsning av forskning, studiebesök inom vården och möten med fackförbunden. Med dessa förslag vill vi bidra till att möta vårdens svårigheter att hitta och behålla vårdpersonal. Var för sig är förslagen otillräckliga, men tillsammans bidrar de till att vi kan behålla personal och erbjuda den vård som våra invånare är i behov av.

Centerpartiets arbetsgrupp för vårdrapporten

Julie Tran (C), gruppledare Centerpartiets regionfullmäktigegrupp i Östergötland
Kerstin Sjöberg (C), vice gruppledare Centerpartiets regionfullmäktigegrupp i Östergötland
Johan Larsson(C)
Carola Andersson (C)
Trine Platou Vikinge (C)
Richard Kullberg (C)
Roger Sandström (C)